SEN - Sensibilitzacio

CIUTATS DEFENSORES DELS DRETS HUMANS 2018 - EDICIÓ TARDOR

Number:
3183
Status:
Tancat
Beneficiary:
PGE - Població general
Country:
CATALUNYA
Cost of the project:
107.271,26 Euros
Fons contribution:
92.831,49 Euros
Executing agency:
FONS CATALÀ DE COOPERACIÓ AL DESENVOLUPAMENT
SYNOPSIS:

La implicació de les ciutats catalanes en la defensa i promoció del drets humans té un llarga trajectòria que s'ha anat desenvolupant tant en actuacions de cara a la pròpia ciutadania local com les que han fet internacionalment. En el primer aspecte, un bon exemple és la Xarxa de Ciutats i Pobles pels Drets Humans impulsada per la Diputació de Barcelona i que compta amb més de 147 municipis que s'han adherit a la Carta Europea de Salvaguarda dels Drets Humans a la Ciutat. Pel que fa a la defensa i promoció dels drets humans de forma global, els municipis catalans tenen una dilatada experiència que va des de la incidència política (amb l'aprovació de mocions sobre temes de drets humans) a la sensibilització (mitjançant l'organització d'activitats diverses de denúncia de les violacions dels drets humans que es produeixen a totes les regions del món) passant per actuacions més específiques (com ara el finançament de projectes de cooperació al desenvolupament relacionats directament amb els drets humans o la col·laboració en programes d'acollida de defensors i defensores de drets humans en perill).L'any 2013 es va iniciar el projecte 'Ciutats Defensores dels Drets Humans' que ha tingut continuïtat els anys 2014, 2015 i 2016, sent la d'aquest any 2017 la cinquena edició. Aquest projecte va néixer sota l'impuls de l'ajuntament de Sant Boi de Llobregat que va liderar-lo entre el 2013-2016 i que a partir del 2017 passa a ser liderat pel Fons Català de Cooperació al Desenvolupament (FCCD). L'any 2013 hi van participar 11 municipis més les activitats que es van fer a la ciutat de Barcelona; al 2014 hi van participar 13 ajuntaments i també es van organitzar activitats a la ciutat de Barcelona, i al 2015 hi van ser 14 els municipis participants i es van organitzar activitats a les ciutats de Barcelona, Girona i Sant Quirze del Vallès. A l'edició de 2016 van participar 15 ajuntaments i es van organitzar activitats a la ciutat de Barcelona i Santa Coloma de Cervelló. L'any 2018 hi haurà dues edicions, una a la tardor que és continuïtat del projecte iniciat el 2013, i una segona edició a la primavera amb la participació de 10 municipis nous.Ciutats Defensores dels Drets Humans és un projecte conjunt entre el Fons Català de Cooperació al Desenvolupament, la Comissió Catalana d'Ajuda als Refugiats, l'Institut de Drets Humans de Catalunya i l'Institut Català Internacional per la Pau, amb la participació de municipis catalans i altres institucions i entitats, que vol donar a conèixer la feina dels defensors i defensores els drets humans, ajudant a conscienciar a la ciutadania de les ciutats participants sobre la necessitat d'integrar la defensa dels drets humans en la nostra tasca quotidiana. Es tracta d'organitzar l'estada a Catalunya d'un grup de defensors i defensores dels drets humans durant un període d'una setmana per organitzar una sèrie d'activitats de diferent naturalesa (xerrades, trobades, reunions institucionals, visites a centres educatius, escoles, entrevistes amb mitjans de comunicació...) que serviran per donar a conèixer la tasca dels defensors/es i la importància de donar-los suport. Així mateix en l'agenda del projecte s'inclouran trobades amb diverses institucions catalanes (Parlament de Catalunya, Generalitat, Síndic de Greuges, Diputació de Barcelona, Diputació de Tarragona, etc.). Els objectius són els següents:Objectiu general: - Millorar el coneixement, la promoció i la defensa dels drets humans entre la ciutadania de les ciutats participantsObjectius específics:- Donar a conèixer la tasca de diferents defensors i defensores de drets humans, ajudant d'aquesta manera a la seva protecció.- Visibilitzar la feina dels municipis participants com a ciutats defensores dels drets humans- Ajudar a l'intercanvi d'experiències entre defensors i defensores de diferents llocs del món, identificant les similituds i diferències en la seva feina.- Donar a conèixer les arrels, la situació i els efectes