Projectes estratègics proposats pel Fons Català o els seus socis

MANENIMENT DE LA FÀBRICA DE SABÓ ALS CAMPAMENTS SAHRAUÍS

La fàbrica de sabó als campaments de refugiats i les zones alliberades de la RASD és un projecte…