Ajuntaments

Ajuntament del Prat de Llobregat

BAIX LLOBREGAT
Habitants:
64132
Any soci col·laborador:
1996
Destina habitualment recursos a cooperació i solidaritat:
Al pressupost hi ha una partida específica de cooperació:
Àrea que porta els temes de cooperació i solidaritat:
Regidoria de Solidaritat i Cooperació
Destina el 0,7% o més dels ingressos propis a cooperació:
S'ha creat un organisme de participació ciutadana:
El Prat Solidari [creat l´any 1996]
Està agermanat (agermanaments-cooperació):