Ajuntaments

Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet

BARCELONÈS
Habitants:
118821
Any soci col·laborador:
1986
Destina habitualment recursos a cooperació i solidaritat:
Al pressupost hi ha una partida específica de cooperació:
Àrea que porta els temes de cooperació i solidaritat:
Regidoria de Solidaritat i Cooperació
Destina el 0,7% o més dels ingressos propis a cooperació:
S'ha creat un organisme de participació ciutadana:
Consell de Solidaritat i Cooperació al Desenvolupament [creat l´any 1998]
Està agermanat (agermanaments-cooperació):