Ajuntaments

Ajuntament de Sant Boi de Llobregat

BAIX LLOBREGAT
Habitants:
82904
Any soci col·laborador:
1991
Destina habitualment recursos a cooperació i solidaritat:
Al pressupost hi ha una partida específica de cooperació:
Àrea que porta els temes de cooperació i solidaritat:
Regidoria de Cooperació i Solidaritat
Destina el 0,7% o més dels ingressos propis a cooperació:
S'ha creat un organisme de participació ciutadana:
Consell Municipal de Cooperació i Solidaritat [creat l´any 1997]
Està agermanat (agermanaments-cooperació):