Ajuntaments

Ajuntament de Molins de Rei

BAIX LLOBREGAT
Habitants:
25687
Any soci col·laborador:
1986
Destina habitualment recursos a cooperació i solidaritat:
Al pressupost hi ha una partida específica de cooperació:
Àrea que porta els temes de cooperació i solidaritat:
Regidoria de Relacions Externes i Cooperació al Desenvolupament
Destina el 0,7% o més dels ingressos propis a cooperació:
S'ha creat un organisme de participació ciutadana:
Comissió Molins de Rei Solidària [creat l´any 1995]
Està agermanat (agermanaments-cooperació):