Ajuntaments

Ajuntament de la Cellera de Ter

SELVA
Habitants:
1976
Any soci col·laborador:
1988
Destina habitualment recursos a cooperació i solidaritat:
Al pressupost hi ha una partida específica de cooperació:
Àrea que porta els temes de cooperació i solidaritat:
Regidoria de Cultura, Ensenyament i Turisme
Destina el 0,7% o més dels ingressos propis a cooperació:
NO
S'ha creat un organisme de participació ciutadana:
NO
Està agermanat (agermanaments-cooperació):
NO