Ajuntaments

Ajuntament de Gavà

BAIX LLOBREGAT
Habitants:
46705
Any soci col·laborador:
2004
Destina habitualment recursos a cooperació i solidaritat:
Al pressupost hi ha una partida específica de cooperació:
Destina el 0,7% o més dels ingressos propis a cooperació:
S'ha creat un organisme de participació ciutadana:
Comissió del 0,7% [creat l´any 1996]
Està agermanat (agermanaments-cooperació):