Ajuntaments

Ajuntament de Calella

MARESME
Habitants:
18728
Any soci col·laborador:
1988
Destina habitualment recursos a cooperació i solidaritat:
Al pressupost hi ha una partida específica de cooperació:
Destina el 0,7% o més dels ingressos propis a cooperació:
NO
S'ha creat un organisme de participació ciutadana:
Consell Municipal de la Solidaritat de Calella [creat l´any 2000]
Està agermanat (agermanaments-cooperació):
NO