Ajuntaments

Ajuntament de Blanes

SELVA
Habitants:
38790
Any soci col·laborador:
1988
Destina habitualment recursos a cooperació i solidaritat:
Al pressupost hi ha una partida específica de cooperació:
Àrea que porta els temes de cooperació i solidaritat:
Regidoria de Sanitat i Serveis Socials
Destina el 0,7% o més dels ingressos propis a cooperació:
S'ha creat un organisme de participació ciutadana:
Comissió Municipal de Solidaritat i Cooperació [creat l´any 1996]
Està agermanat (agermanaments-cooperació):
NO