Ajuntaments

Ajuntament de Bescanó

GIRONÈS
Habitants:
4941
Any soci col·laborador:
2001
Destina habitualment recursos a cooperació i solidaritat:
SÍ, però no cada any
Al pressupost hi ha una partida específica de cooperació:
No
Destina el 0,7% o més dels ingressos propis a cooperació:
NO
S'ha creat un organisme de participació ciutadana:
NO
Està agermanat (agermanaments-cooperació):
NO