SAN - Sanitat

YAHUALT: PROJECTE SOCIAL I COMUNITARI PER A LA INCLUSIÓ DE LES PERSONES AMB PROBLEMES DE SALUT MENTAL AL DEPARTAMENT D'ESTELÍ, NICARAGUA

Número:
3349
Estat:
En curs
Beneficiari:
ALT - Altres col·lectius especials
País:
NICARAGUA
Continent:
AMÈRICA
Àrea geogràfica:
CENTREAMÈRICA
Import del projecte:
89.377,05 euros
Aportació del Fons:
36.818,18 euros
Entitat executora:
COL·LECTIU DE TEATRE EPMA
Any d'aprovació:
2019
SINOPSI:

El projecte té com a objectiu final potenciar la inclusió comunitària i assegurar l'atenció bàsica per a persones amb problemes de salut mental a Nicaragua, concretament al Departament d'Estelí. El projecte es va iniciar a l'any 2012, amb un enfocament psicosocial mitjançant l'apoderament i la dinamització de la xarxa existent. 
 
Les intervencions es realitzen en coordinació amb l'entorn més proper de la persona amb problemes de salut mental, responent a les seves necessitats, respectant la seva identitat i fomentant l'autonomia i la seva inclusió. S'aborden transversalment els aspectes vinculats a la sensibilització i creació d'una xarxa de suport. En els primers quatre anys del projecte s'ha pogut assegurar una base sanitària per un primer nivell d'atenció i s'ha comprovat el impacte que té la comunitat a la rehabilitació dels casos detectats. 
 
Per tant, es proposa la coordinació amb el Ministeri de Salut local, per construir un sistema de inclusió social mitjançant activitats comunitàries i apoderament de xarxes de suport, que assegurin l'acompanyament necessari per a la inclusió i la rehabilitació psicosocial de les persones amb problemes de salut mental. 
 
També es preveu oferir atenció a persones ingressades en situació d'aïllament de la comunitat, que requereixen d'una intervenció especialitzada, prèvia al procés d'inclusió social (casos de llarga evolució i molt deteriorats). 
 
Per això, caldrà promoure la salut mental comunitària, col·laborant amb escoles i universitats del Departament d'Estelí. Es preveu dissenyar un pla de prevenció de patologies de caràcter mental, també com la participació activa de la població jove a la integració d'aquest col·lectiu. 
 
Resumint les actuacions previstes, els principals reptes són:
 
1. Realitzar un programa de detecció de pacients a l'àmbit departamental i d'inserció a un programa de continuïtat de cures, garantint l'accés a psicofàrmacs i / o intervencions psicosocials específiques.
2. Obrir un Registre de Casos de TMG, que permeti establir programes de continuïtat de cures.
3. Crear d'un sistema de salut mental progressiu, escalat i integrat en nivells, seguint les recomanacions de l'Organització Panamericana de Salut que permeti:

- Garantir l'optimització dels escassos recursos econòmics i humans disponibles establint sistemes de tamisatge, referència i contra-referència
- Garantir la màxima equitat d'atenció possible en atenció a la dispersió geogràfica
- Garantir que cada pacient és atès en el nivell òptim de complexitat que la seva patologia requereix.

 Un altre repte important és el treball amb les persones amb problemes de salut mental i les seves famílies per facilitar la detecció precoç de recaigudes, d'autonomia i de reintegració social i laboral a través de models de Tractament Assertiu Comunitari impulsat des d'un servei departamental de salut mental amb un component de rehabilitació psicosocial.
 
Per a això, i d'acord amb els estàndards internacionals es treballarà en diferents nivells: 
 
Nivell 1. Autocura i Xarxes comunitàries.
Nivell 2. Atenció comunitària.
Nivell 3. Atenció Primària de Salut
Nivell 4. Atenció especialitzada en l'àmbit de salut mental
 
El projecte, proposa una aposta innovadora, que amb pocs recursos posa en pràctica la metodologia de rehabilitació psicosocial a la comunitat, basant-se en dades quantificables i extrapolables a la resta dels territoris.