EDU - Educació i Formació

XARXA DE COOPERATIVES PER AL TREBALL DIGNE A EL SALVADOR - FASE III

Número:
3328
Estat:
Tancat
País:
EL SALVADOR
Continent:
AMÈRICA
Àrea geogràfica:
CENTREAMÈRICA
Import del projecte:
60.554
Aportació del Fons:
15.828,48
Entitat executora:
Fundació Josep Comaposada. Sindicalistes Solidaris
SINOPSI:

Aquest programa triennal, dividit en tres fases d'un any cadascuna, consisteix en la creació d'una xarxa de cooperatives especialitzades en l'elaboració de pa i pastisseria que es va iniciar a principis de setembre de 2017. Enguany, doncs, s'inicia tercera fase d'aquest programa.
 
Per tal de fer-ho possible, en cada fase s'adquireixen uns forns que serviran per elaborar el pa i les pastes. Posteriorment, quan es faci efectiva la cooperativa, quedaran en propietat d'aquesta. 
 
En aquesta tercera fase del projecte, es donarà suport i acompanyament a grups que anteriorment han estat beneficiats amb forns solidaris. En total seran 26 les cooperatives que al llarg d'aquests 3 anys es beneficiaran del projecte. A les persones encarregades de la comercialització de cadascuna de les cooperatives que no hagin realitzat la capacitació especial de 5 hores en comercialització i administració per garantir la bona administració de les cooperatives se'ls facilitarà aquest mòdul formatiu. 
 
També es continuaran desenvolupant els components de la fase 1 i 2, però també rebran un mòdul de comptabilitat i comercialització. En aquesta fase, les beneficiàries de les cooperatives rebran aquesta formació addicional, que s'ha detectat important per tal de consolidar la viabilitat de les cooperatives en les dues primeres fases. 
 
Per al tercer any s'organitzaran sis grups, amb els criteris següents de selecció: iniciativa, lideratge, capacitat de treball, creativitat, saber treballar en equip, priorització de mares solteres, existència de condicions mínimes adequades en la infraestructura per desenvolupar l'activitat productiva, compromís d'implicar en la formació altres grups interessats. 
 
La durada dels mòduls que s'impartiran (un per comunitat) serà de tres mesos, una vegada per setmana, durant 6 hores i es desenvoluparà de la següent manera: 
 
1. Sessió de formació i sensibilització sobre la filosofia del Treball Digne 
2. Xerrada educativa sobre les bones pràctiques en la manipulació i elaboració del pa. 
3. Elaboració de pa i rebosteria en les seves diverses modalitats. 
4. Criteris per a la comercialització. 
 
En el cas de la capacitació en comptabilitat bàsica i comercialització serà un curs per grup amb una durada de 5 hores cadascun. 
 
Amb cada grup se subscriurà un conveni en el qual s'establiran els criteris per a l'ús i el manteniment dels forns, les responsabilitats individuals i de grup, deixant clarament estipulat que cada forn es lliurarà en qualitat de préstec i que els forns són propietat del projecte. Durant un any s'avaluarà l'acompliment dels beneficiaris, per decidir si se'ls lliura el forn en propietat o no, això dependrà dels resultats obtinguts en l'avaluació realitzada. 
 
Per a aquesta tercera fase se sol·liciten sis forns per a igual nombre de comunitats seleccionades, amb els respectius estris.
 
En finalitzar aquesta fase hi haurà una trobada per intercanviar experiències amb representants de les 26 cooperatives executades.