SEN - Sensibilitzacio

UN MÓN DE CAMPS: CAMPANYA CONJUNTA PEL 20J

Número:
3690
Estat:
En curs
Beneficiari:
PGE - Població general
País:
CATALUNYA
Continent:
EUROPA
Àrea geogràfica:
EUROPA
Import del projecte:
26.000,00
Aportació del Fons:
26.000,00
Entitat executora:
FONS CATALÀ DE COOPERACIÓ AL DESENVOLUPAMENT
Any d'aprovació:
2022
SINOPSI:

El Fons Català organitza una campanya de sensibilització conjunta amb diversos municipis catalans amb motiu del Dia Mundial de les Persones Refugiades (20 de juny). L'objectiu de la iniciativa és apropar a la població general la realitat que es viu en una vintena de camps de refugiats formals i informals del món, evocar a la reflexió, interpel·lar i generar indignació.

La campanya es dissenya per tal que sigui de llarga durada, del 20 de juny de 2022 al 20 de juny de 2023, i s'estructura en diversos eixos: una exposició amb informació en profunditat sobre els camps, que inclourà fotografies i testimonis sonors de persones que hi viuen; una campanya comunicativa online i offline que inclourà contingut específic per a xarxes socials (vídeo, publicacions...) i diferents models de cartelleria imprimibles per penjar-la en equipaments municipals o a l'espai urbà dels municipis; una pàgina web on es recullen tots els materials referents a la campanya: el vídeo promocional, la informació dels camps inclosos a l'exposició, testimonis sonors, informes d'entitats en matèria de refugi per ampliar informació, detalls del paper dels municipis en la crisi d'acollida.... i finalment una acció al carrer el dia 20 de juny per interpel·lar directament la població i fer-los tenir una experiència vivencial sobre el que implica ser una persona refugiada. 

La campanya es pot adaptar a la realitat i capacitat econòmica de cada municipi interessat. Està dissenyada per poder-se fer únicament online (fent difusió de la pàgina web, el vídeo i les publicacions) o fer-se en un format híbrid. En cas de voler produir els materials, cada municipi pot escollir quants camps de refugiats vol exposar, si vol imprimir cartells, banderoles, opis... 

La campanya contempla mobilitzar aportacions del món local per finançar el cost de disseny de la campanya i de creació dels continguts. Aquesta part està coordinada pel Fons Català i el cost es repartirà entre tots els municipis participants.

El Fons Català facilitarà tots els materials dissenyats en format digital i cada ajuntament assumirà la producció i el pagament dels elements que li interessin a través de contractacions amb els seus proveïdors habituals. El cost de producció és variable perquè depèn de la quantitat de materials que decideixi produir cada municipi (oppis, pancartes, banderoles, exposicions, etc...)

Finalment, aquesta campanya ofereix l'opció d'establir col·laboracions amb Ensenyament el curs 2022-2023 per fer sessions de formació amb els i les alumnes de primària, secundària i batxillerat.