EME - Ajuda d´emergència-ajut humanitari

SUPORT A L'OBSERVATORI DE DRETS HUMANS A LA NECRO FRONTERA

Número:
3620
Estat:
En curs
Beneficiari:
REF - Refugiats, desplaçats, desmobilitzats
País:
ESTAT ESPANYOL
Continent:
EUROPA
Àrea geogràfica:
EUROPA
Import del projecte:
136.537,00
Aportació del Fons:
26.596,00
Entitat executora:
CA-MINANDO FRONTERAS
Any d'aprovació:
2021
SINOPSI:

L'Observatori de drets humans que el col·lectiu "Ca-minando Fronteras" té actiu des del 2016 treballa, a través de la comunicació i la investigació social aplicada, en la sensibilització i la incidència política per a la defensa de drets de les persones en moviment.

L'àrea d'influència del projecte és la Frontera occidental euroafricana, aquella que engloba les diferent rutes d'accés a l'Estat espanyol de les persones en moviment: Ruta Atlàntica, Estret, Alborán i Ruta Algeriana (Balears, Llevant). És una zona transnacional que engloba països d'origen / trànsit / destinació en els límits terrestres i marítims.

Aquest projecte té lloc en un moment històric, on no només s'ha consolidat la militarització i l'externalització de fronteres, sinó que el negoci del control de fronteres s'ha convertit en un dels més lucratius d'aquest segle.

Les polítiques de mort a la frontera s'han normalitzat en el discurs dels països europeus, tot  produint, entre altres efectes, el creixement del racisme institucional i social, a més de provocar un descens dels estàndards democràtics en zones de frontera. 

És per això, que apostar per propostes polítiques per protegir la vida és clau en aquests moments. Des del col·lectiu treballen en el monitoratge de la defensa de drets a la frontera occidental euroafricana. Un dels punts més importants és el de la Defensa del Dret a la Vida a la Frontera. Així, recolzant-se en les comunitats migrants i els col·lectius de famílies de persones en moviment, es treballa en la lluita contra la necropolítica a la frontera.

Invisibilitzar les morts i les desaparicions es converteix en un instrument deliberat dels governs per ocultar el drama i els efectes de la necropolítica. El col·lectiu actua per posar el focus en aquesta qüestió i revelar les responsabilitats dels titulars d'obligacions.

L'Observatori buscar invertir aquesta dinàmica. El projecte vol contribuir a fomentar estratègies que implementin polítiques de vida a la necrofrontera, mitjançant:

- Visibilització i denúncia de les pràctiques de la necropolítica en els territoris de frontera: a través de la monitorització de drets humans a la frontera occidental euroafricana, amb especial èmfasi en el dret a la vida. Treball que es desenvolupa des de l'Observatori.

- En paral·lel, davant la criminalització i la militarització, s'impulsen estratègies a favor de polítiques de vida i protecció de comunitats migrants i de les organitzacions que treballen per defensar els seus drets. Sense oblidar les iniciatives i les estratègies relatives a la recerca i la identificació de víctimes i desapareguts. Treballant amb comunitats migrants, familiars i organitzacions internacionals que busquen dignificar i protegir els drets de les persones que desapareixen i/o moren en el trajecte migratori, així com les seves famílies i amics.

La dignificació i la visibilització de les víctimes de les polítiques de mort, acompanyant de forma activa les comunitats i les famílies en la identificació de les persones mortes i la recerca de les desaparegudes, és un altre dels pilars per construir un relat diferenciat i una memòria del que passa a la frontera.