DLO - Desenvolupament local

SUPORT A LES COOPERATIVES RURALS DE DONES CAMERUNESES: PER LA IGUALTAT DE GÈNERE

Número:
3491
Estat:
Tancat
Beneficiari:
DON - Dones
País:
CAMERUN
Continent:
ÀFRICA
Àrea geogràfica:
ÀFRICA
Import del projecte:
29.208,27
Aportació del Fons:
18.532,73
Entitat executora:
AGERMANAMENT SENSE FRONTERES
Any d'aprovació:
2020
SINOPSI:

Agermanament sense Fronteres des de l'inici de les seves activitats al Camerun el 1996, amb els GIC (Grups d'Iniciativa Comuna) d'homes, comença a treballar en paral·lel amb les associacions de dones que estan actives en la zona de Nyong et Kelle i Sanaga Maritme.

Aquests darrers anys la Delegació d'Osona també ha concentrat els seus projectes per aquest mateix camí de cooperatives de dones.

El que és una activitat complementaria respecte a les pròpies dels homes, esdevé a partir del 2014, l'activitat prioritària lligada a la nova estratègia de gènere de la cooperacio al nostre país. És a partir d'aquest moment que es defineix el Programa PAEF (acrònim del francès: Programme d'Apui d'Activitees Economiques des Femmes) centrat en dotar a les associacions de dones dels mitjans pel conreu agrícola, especialment la mandioca que és l'aliment base de la cuina de la zona i que és deficitari al Camerun -en consumeix més de la que produeix-.

Aquesta primera fase té com a objectiu generar recursos per aconseguir la independència econòmica de les dones respecte a l'home gràcies a la gestió de les plantacions de mandioca que alhora que millora l'alimentació pròpia, els hi dona uns ingressos econòmics per fer front a les necessitats de la família i les apodera davant la societat que com tots sabem es força tradicional i masclista.

En paral·lel es dota el projecte d'un fort component de formació amb 8 tallers anuals destinats a les dones que cobreixen les seves necessitat des de la millora dels conreus a la gestió econòmica de les associacions, de la sensibilització en vers el cooperativisme com a model de treball fins a la formació de gènere. En aquest punt es tracta d'aconseguir que la incorporació de la dona al rol productiu dins la família i la societat en general no suposi simplement una sobrecarrega de treball, sinó que el rol reproductiu i de cura sigui compartit amb l'home i els membres de la societat en la línia d'aconseguir una veritable igualtat home-dona.

El projecte que presentem incorpora com a continuació de dels anys anteriors, la transformació i comercialització dels productes dels camps que van plantar els anys anteriors i que ja estan disponibles per a la venda, ja sigui com a tubèrcul tal com s'arrenca o transformat en una ampla gama de productes per incorporar a l'alimentació tradicional de la zona.

Es continuarà incorporant al conreu de camps de mandioca a noves associacions de dones de la regió vista la millora de les condicions de vida de les dones dels pobles veïns que han demanat que les incorporéssim al programa. Continuarem reforçant la formació tant l'agrícola -incorporant millores tècniques- com la de gestió econòmica, que inclou la producció, transformació i comercialització dels productes del camp, els temes de igualtat de gènere sobre la propietat de la terra i com a novetat la incidència del canvi climàtic en la agricultura dels països subsaharians.