EME - Ajuda d´emergència-ajut humanitari

SUPORT A L´ENFORTIMENT DEL TEIXIT SOCIAL A HAITÍ EN EL SECTOR EDUCATIU A PETITE RIVIÈRE, NIPPES

Número:
2256
Estat:
Tancat
Beneficiari:
CTP -Col·lectius tècnics o professionals
País:
HAITÍ
Àrea geogràfica:
CARIB
Import del projecte:
48.438,90 Euros
Aportació del Fons:
48.438,90 Euros
Entitat executora:
GRAPPH-GRUP D´AJUDA PERMANENT AL POBLE D´HAITÍ
SINOPSI:

El projecte s'emmarca en la situació d'emergència generada pel terratrèmol del 12 de gener de 2010 i en la Campanya de Reconstrucció d'Haití endegada des del Fons Català. La contrapart local és l'ajuntament de Petite Rivière departament de Nippes, el qual té competències en matèria d'educació, formació continua i capacitació professional. El projecte és una resposta a l'ajuntament de Petite Rivière davant els resultats del projecte 2167 realitzat al municipi de Miragoane l'any 2010.La resposta a l'emergència està basada en el principi de la solidaritat i el respecte la sobirania del poble haitià. En aquest sentit, es parteix de la base que els agents protagonistes en l'esforç de reconstruir el seu país ha de ser la societat haitiana, les seves organitzacions, els moviments socials i les autoritats locals i estatals. En aquest marc, les persones damnificades no són víctimes passives i permanents, sinó subjectes actius en el procés de transformació de la seva pròpia realitat. El projecte presentat contempla l'elaboració d'estratègies de gestió i de planificació per a l'enfortiment del teixit social a Haití en el marc de la crisi aguda generada pel terratrèmol, amb l'objectiu de participar en l'elaboració de noves estructures de canvi a Haití, basades en la valorització de l'educació, de la formació i l'enfortiment del teixit social. Els beneficiaris directes són 60 professors, equips directius de centres educatius i alumnes de l'escola de formació de professors del municipi de Petite Rivière. L'acció proposada és la realització d'un mòdul de formació psicosocial adreçat al professorat del municipi de Petite Rivière afectat pel sisme del 12 de gener. El projecte contempla facilitar la creació de recursos humans, del sector educació, preparats per atendre les noves necessitats sorgides després de la tragèdia del 12 de gener. En aquest marc el projecte pretén: 1. Formació complementària a educadores-educadors per facilitar-los eines que els permetin ensenyar en entorns de crisi aguda (atípics, degradats o mancats d'infraestructures) 2. Donar suport a la reconstrucció o creació del teixit social o capital humà destruït en el sector educatiu al departament de Nîppes 3. Incitar l'educador-a a prendre consciència de la importància de la seva tasca educativa en la conjuntura actual de trauma col·lectiu.