EME - Ajuda d´emergència-ajut humanitari

SUPORT A L'APODERAMENT POPULAR PER LLUITAR CONTRA LA COVID-19 A KINSHASA

Número:
3467
Estat:
Tancat
Beneficiari:
PGE - Població general
País:
REPÚBLICA DEMOCRÀTICA DEL CONGO
Continent:
ÀFRICA
Àrea geogràfica:
ÀFRICA
Import del projecte:
36.322,00
Entitat executora:
ACP - ASSOCIACIÓ CATALANA PER LA PAU
Any d'aprovació:
2020
SINOPSI:

En el marc de la lluita pel dret a la salut (DAS), aquest projecte dona suport a l'apoderament popular per lluitar contra el Coronavirus a la ciutat-província de Kinshasa a escala comunitària, per una resposta popular a la Covid-19. Es tracta de reforçar les estructures de base i informar-les i formar-les sobre les mesures barrera davant de la Covid-19 a través de la mobilització comunitària i la implicació dels militants de base pel DAS per tal que facin extensiva aquesta informació a les seves famílies, al seu entorn, als carrers i als barris on viuen, per cobrir el màxim de població possible. Així, els militants de base per la salut, en els seus carrers i barris, podran promoure la salut de proximitat i assegurar la comunicació i el seguiment de casos declarats o possibles en el seu entorn.

En concret, es proposa reforçar la formació sobre la Covid-19 a activistes d'EDS i de les organitzacions de base: Comitès de salut popular (CSP), comitès de salut escolar (CSE), comunitats de gènere, etc. Aquests activistes pel DAS formats identificaran les forces vives de cada barri per implicar-los en la campanya i formar-los, com a persones de referència i respectades per la població.

El projecte s'adreça a 315 autoritats, 75 animadors/es, 420 representants d'organitzacions de base, 1.000 militants de base pel DAS i 7.000 llars, amb la intenció que aquestes llars influeixin cada una en 10 cases més (família i entorn més proper). 

Amb l'execució d'aquest projecte, s'esperen assolir els següents resultats: El reforçament dels coneixements i les capacitats sobre la malaltia de la Covid-19 dels i les activistes pel dret a la salut; la implicació la població en la lluita contra la pandèmia de la Covid-19; el coneixement de la situació sanitària de les zones d'intervenció per oferir una resposta adequada i poder avaluar l'impacte de la malaltia, de l'acció comunitària en la prevenció i del mateix projecte.

La concepció del projecte s'ha fet en concertació entre els i les activistes de 20 Comitès de Salut Populars, les comunitats de gènere que ja funcionen als barris, així com amb aquelles persones que participen de les dinàmiques de dones, d'infants, de joves i de treballadors de la salut que ja estan funcionant a Kinshasa, i EDS i ACP. Aquests/es activistes són al mateix temps beneficiaris directes i també executors del projecte, en tant que voluntaris/es i propagadors/es.

L'execució del projecte la realitzarà conjuntament entre ACP, EDS a través dels seus equips de direcció, entre els que es compten els de les Dinàmiques de Joves, de Dones, de Professionals de la Salut, i els membres dels comitès de salut (militants de base), les membres de les Comunitats de gènere, els líders i lideresses locals sorgits dels barris populars i els grups destinataris que hauran estat sensibilitzats; és a dir, la població destinatària com a titular de drets, però també titulars d'obligacions, com ara els representants municipals, i titulars de responsabilitats, com són les organitzacions de base als barris.

Quan l'acció acabi, qui prendrà el relleu per assegurar el desenvolupament i la sostenibilitat de les accions seran els comitès i les organitzacions creades als barris per a la implementació de la resposta comunitària i el seguiment de l'estat de salut de la població.
 
Aquest projecte per combatre la Covid-19 és una acció humanitària realitzada localment per EDS. El projecte se centra en la sensibilització sobre la prevenció i els bons hàbits per part dels promotors de la salut, EDS i les organitzacions de base, així com dotar la població d'equips de prevenció (punts de rentant de mans i mascaretes). El programa donarà informació sobre els principals problemes de salut, els riscos per a la salut, la disponibilitat dels serveis sanitaris, així com quins són els comportaments adequats que mantenen i afavoreixen una bona salut i mirarà de descoratjar les pràctiques nefastes.