EDU - Educació i Formació

SUPORT A LA CREACIÓ D’UN “TALLER D’ART I CULTURA: MÚSICA, TEATRE I DANSA” AL CENTRE KÜRMI

Número:
3968
Estat:
En curs
Beneficiari:
INF - Infants
País:
BOLÍVIA
Continent:
AMÈRICA
Àrea geogràfica:
AMÈRICA DEL SUD
Import del projecte:
11.163,71
Aportació del Fons:
5.850,00
Entitat executora:
AMICS DE FUNDASE - BOLÍVIA
Any d'aprovació:
2024
SINOPSI:

El Centre Kürmi és un espai d'acollida i trobada de nens, nenes i adolescents i les seves famílies, on es duu a terme la tasca preventiva del risc social i de carrer, fora de l'horari escolar, tot estimulant i potenciant el desenvolupament de la personalitat (lideratge i subjectes de canvi) i valors des de l'administració del temps lliure, impulsant la construcció del seu pla de vida. Alhora, atorga suport pedagògic i motiva a continuar estudiant, a més de compensar les deficiències socioeducatives del sistema regular, principalment en llenguatge i matemàtiques acompanyat de la cura de la seva qualitat de vida.
 
En aquest àmbit, el Centre Kürmi treballa a través de tallers destinats a desenvolupar habilitats educatives i socials que permeten l'increment d'autoestima i confiança com a estudiant per reduir les possibilitats de fracàs i deserció escolar. 
 
En la cerca de trobar centres d'interès de nens, nenes i adolescents i aconseguir persones cada vegada més segures de si mateixes, es fomenten els tallers ocupacionals. Per això, el projecte pretén, a través de la música, el teatre i la dansa, que s'obrin espais de trobada reflexius i interactius per poder aplicar el mètode filosofia per a nens (assolir la formació de persones crítiques, autònomes i responsables amb capacitat de decisió) tot aprofitant els moments d'oci per aprendre i conèixer noves activitats, més enllà de jugar, que s'aprofitin per identificar/definir els propis reptes i la pròpia projecció de vida.
 
Amb aquesta finalitat s'equipararà un espai destinat a aquesta activitat, s'assignarà personal de la institució per dirigir el taller i es gestionarà amb universitats i agències de cooperació, educadors i voluntaris en les especialitats de música (mestres que ensenyen a tocar guitarra, xarango i teclats), dansa i teatre.
 
La institució és l'encarregada de facilitar l'espai físic, els serveis bàsics, el mobiliari i els equips de suport, a més del servei de menjador i suport educatiu a tots els nens i nenes del taller.