EDU - Educació i Formació

SUPORT AL PROGRAMA DE DESENVOLUPAMENT EDUCATIU INTEGRAL QUE PROMOU LA DEFENSA I LA PROMOCIÓ DELS NENS/ES I ADOLESCENTS TREBALLADORS DE PIURA 2019 – PROGRAMA MANITOS TRABAJANDO

Número:
3319
Estat:
En curs
Beneficiari:
JOV - joves
País:
PERÚ
Continent:
AMÈRICA
Àrea geogràfica:
AMÈRICA DEL SUD
Import del projecte:
26.685,14 Euros
Aportació del Fons:
5.600 Euros
Entitat executora:
Amics de Manitos
SINOPSI:

Aquest projecte, que és continuïtat del 3187, té com a finalitat la formació integral dels nens i adolescents treballadors (NATS) en condicions de pobresa extrema. Es treballa amb els/les nens/es i adolescents treballadors/es entre 7 i 18 anys, que assisteixen a l'escola bàsica regular (EBR) els/les quals, a causa de la seva condició de pobresa i pobresa extrema es veuen exclosos dels processos econòmics i socials de la regió i del país. A més, es converteixen en població que constantment pateix vulneració dels drets bàsics, cosa que fa que estiguin en risc constant d'abandonar l'escola. 
 
El programa intervé oferint-los espais que els permetin mantenir-se inserits a l'escola a través d'un centre d'educació bàsica alternativa. Es duen a terme activitats orientades a millorar el seu desenvolupament escolar i activitats lúdiques.
 
CANAT pretén afermar-los les capacitats de realització personal, com a base del desenvolupament de la seva personalitat en els àmbits escolar, familiar, laboral i social. Alhora, es promou la protecció i restitució dels drets socials i polítics dels NATS. 
 
Es treballa des de tres línies d'intervenció:
 
1. Línia de desenvolupament d’activitats i capacitats per enfortir en l’infant l’interès d’aprendre coses noves.
2. Línia d’afectivitat, amb l’objectiu d’enfortir la seva autoestima i la identitat personal.
3. Línia de ciutadania, per promoure pràctiques quotidianes de convivència amb l’altre.
 
Per assolir els objectius, el projecte implementa activitats emmarcades en aquestes línies d’actuació, que promoguin la permanència i la reinserció escolar de nens i nenes, tot fent ús del servei de menjador i dutxes per tal que puguin assistir a l’escola sense dificultats en el dinar i la seva higiene personal.