DRH - DDHH, dels pobles i democràcia

SOSTENIMENT D´INICIATIVES COL·LECTIVES AMB DONES DE L´ORGANITZACIÓ DE MUJERES DE FRENTE

Número:
3726
Estat:
En curs
Beneficiari:
DON - Dones
País:
EQUADOR
Continent:
AMÈRICA
Àrea geogràfica:
AMÈRICA DEL SUD
Import del projecte:
48.481,49
Aportació del Fons:
8.676,00
Entitat executora:
ENTREPOBLES
Any d'aprovació:
2022
SINOPSI:

Construir col·lectivament la ciutat és un repte a causa de l'absència de territoris de vivència compartits, de les distàncies físiques, geogràfiques, socials i econòmiques que caracteritzen les relacions dels seus habitants. És indispensable, per trencar amb la dispersió i anòmia que tendeix a provocar el ritme de vida urbà, produir espais de trobada, de convergència, espais segurs per poder crear, reforçar i articular diferents trames comunitàries que es van teixint orgànicament a la ciutat.
 
Per a Mujeres de Frente, construir un espai col·lectiu de trobada és una condició de supervivència de l'organització. Dones molt diverses i molt desiguals (professores, estudiants, treballadores de la llar, artistes, venedores autònomes al carrer, recicladores...) vivint a  diferents barris de la ciutat, necessiten un espai segur de trobada per teixir xarxes de supervivència i solidaritat sorora. Aquest espai, territori en comú pensat com a lloc de trobades fructíferes, és el que permet la consolidació i articulació de moviments autònoms a la ciutat.
 
La Casa de las Mujeres, nascuda l'agost del 2019, és un espai feminista de convergència de les dones de l'organització Mujeres de Frente, com també dels moviments feministes, antiracistes i ecologistes de Quito. Després de diversos mesos de recerca, la Fundació Rururbana - Mujeres de Frente va obtenir un edifici mitjançant la signatura d'un Comodat de 10 anys, juntament amb la Zonal 9 del Ministeri de Salut de l'Equador (MSP), que després de les restriccions sanitàries que va generar la pandèmia, es torna a configurar com un punt de trobada, permanent i/o puntual de moviments socials de la ciutat, amb la fita d'articular cada cop més xarxes comunitàries de diferents àmbits per a l'enfortiment del teixit del moviment social urbà.
 
D'aquesta manera, l'any 2022 l'organització continuarà diverses accions híbrides (virtuals i presencials) a la Casa de las Mujeres. Aquest projecte (continuïtat del P3611, aprovat en el marc de la convocatòria 2021 del propi Ajuntament de Vilafranca del Penedès), pretén enfortir-ne algunes, com: l'Escola de Formació Política Feminista i Popular, que acollirà 40 dones; el procés de formació en comptabilitat bàsica per a la gestió de les emprenedories; el manteniment de la cistella comunitària, tot establint les bases del treball en col·lectiu i l'elaboració de nous productes per a la venda; la formació per a noves emprenedories vinculades a la producció tèxtil; l'obertura i el manteniment de la botiga virtual on es comercialitzen els productes del taller de costura i la cistella comunitària; un primer apropament a la presó de Latacunga per tal de generar llaços que permetin sostenir els processos de formació i construcció de teixit organitzatiu dels propers anys; i el sosteniment de l'espai de wawas i adolescents, per tal de donar el suport escolar necessari a filles i fills de les dones que pertanyen a l'organització, com també la construcció d'un espai per a adolescents que generi activitats atractives, alhora que educatives, i ampliï les oportunitats de lleure. Tot això des d'un enfocament de redistribució i col·lectivització de les cures.
 
Aquest projecte cerca, per tant, l'apoderament social, polític i econòmic de dones en contextos urbans precaritzats i dones privades de llibertat o excarcerades per consolidar un territori feminista de confluència, a través de la cerca de solucions col·lectives, l'acompanyament feminista i l'enfortiment de capacitats i llaços de sororitat. Per això, es treballarà amb les dones que conformen el col·lectiu Mujeres de Frentre, també com amb dones privades de llibertat, tot beneficiant directament 105 persones, a Quito i Latacunga.