SAN - Sanitat

SALUT UNIVERSAL AL POBLAT DE DAR SALAM 2019

Número:
3380
Estat:
Tancat
Beneficiari:
CAM - Camperols i població rural
País:
SENEGAL
Continent:
ÀFRICA
Àrea geogràfica:
Àfrica Oriental
Import del projecte:
25.175,00
Aportació del Fons:
6.000,00
Entitat executora:
ASOCIACIÓN DE COOPERACIÓN FALLOU ONGD
Any d'aprovació:
2019
SINOPSI:

El projecte és continuïtat dels projectes 3008 i 3217. Fallou ONGD treballa amb la Comunitat Rural de Dialakotó des de fa més de deu anys, fet que ha permès de fer una anàlisi minuciosa de les necessitats sanitàries de la zona, a través de la qual s'ha detectat una sobrecàrrega del sistema sanitari i una falta de sensibilització per part dels habitants pel que fa a qüestions de salut. 
 
A partir d'aquesta anàlisi, Fallou va concloure que era indispensable dur a terme alguna acció de millora per disminuir el nombre d'habitants a atendre a l'únic Poste de Santé de la comunitat. Així, a principis del 2015 va decidir afrontar aquesta problemàtica i plantejar la primera fase del projecte, basada en l'adequació, la remodelació i l'equipament del Centre d'Atenció Primària del poblat de Dar Salam per disminuir la sobrecàrrega de l'estructura sanitària de la Comunitat a la meitat.       
 
Entre els anys 2016-2017 es va dur a terme la implementació d'aquesta primera fase. El que va començar sent una petita iniciativa per remodelar el centre de salut, es va convertir en un projecte de gran envergadura que creixia de la mà de l'Estructura Estatal Senegalesa. En aquesta fase es va fer la remodelació de dues de les sales ja existents, l'edificació de tres sales més (una sala de parts, una d'hospitalització i una farmàcia) i l'equipament de totes. 

Alhora, es van fer activitats enfocades a garantint el sou del infermer, es va impartir formació a tot el personal sanitari que treballarà al Poste de Santé, es van finalitzar les gestions administratives per convertir la Case de Santé en Poste de Santé oficial i es van promocionar  iniciatives per garantir la Salut Universal al poblat de Dar Salam.  

Durant el 2018 es van restaurar els sostres que havien estat malmesos per una tempesta. 
 
I durant aquest any 2019, projecte actual, la proposta és companyar per darrer any el Poste de Santé per consolidar-ne la seva funcionalitat i per tenir presència a la Comunitat abans de traspassar les regnes del projecte definitivament.