EME - Ajuda d´emergència-ajut humanitari

RESPOSTA A L'EMERGÈNCIA PROVOCADA PER LA PANDÈMIA DE LA COVID-19 I LES TEMPESTES TROPICALS AMANDA I CRISTÓBAL, EN COMUNITATS VULNERABLES DE GUATEMALA, HONDURES I EL SALVADOR (FASE I)

Número:
3465
Estat:
Tancat
Beneficiari:
PGE - Població general
País:
GUTEMALA-EL SALVADOR-HODURES
Continent:
AMÈRICA
Àrea geogràfica:
CENTREAMÈRICA
Import del projecte:
28000
Aportació del Fons:
28000
Entitat executora:
MANCOMUNIDAD TRINACIONAL FRONTERIZA RÍO LEMPA- MTFRL
Any d'aprovació:
2020
SINOPSI:

La Regió Trifinio (El Salvador, Guatemala, Hondures) és una de les zones més importants de cara a impulsar el desenvolupament econòmic, social i ambiental de Centreamèrica, atesa la convergència estratègica dels tres països i la disponibilitat dels recursos naturals que comparteixen. La Mancomunitat Trinacional està integrada per 25 municipis: sis d'El Salvador, nou de Guatemala i 10 d'Hondures. Compta amb una extensió territorial de 3.698 km2 i una població de 422.973 habitants.

La regió està ubicada a l'anomenat corredor sec centreamericà i la major part dels municipis pertanyen a la zona d'agricultura de subsistència (cultiu de gra bàsic), a més de ser una zona cafetera, de cultiu d'hortalisses i de ramaderia. Al Trifinio trobem índexs molt baixos de desenvolupament humà als tres països, com és el cas dels municipis d'Olopa (Guatemala), amb un IDH de 0,45 i Dolores Merendón (Hondures), amb un IDH de 0,38. A les àrees rurals, les famílies empobrides no disposen de terra o només tenen parcel·les molt petites en relació a la grandària de la família. La producció agrícola també és insuficient per satisfer els requeriments nutritius familiars.

Per la seva part, l'Associació de persones amb discapacitat (ASOPEDI) es troba al municipi d'Aguacatán, al departament de Huehuetenango (Guatemala), amb prop de 62.000 habitants. La majoria són indígenes pertanyents a quatre ètnies maies: k'iché, chalchiteka, awakateka i mam. Una gran part de la població d'Aguacatán viu dispersa en més de 80 comunitats rurals i en condicions d'alta vulnerabilitat.

A aquesta situació prèvia, s'hi suma ara la crisis sanitària provocada per la pandèmia de la COVID-19, sobretot per l'obligació de complir les restriccions de lliure mobilitat i quarantena domiciliar als tres països. Això farà incrementar el nombre de famílies que patiran una crisi alimentària per la manca d'accés a productes de primera necessitat. El fet que molta gent treballi en l'economia informal ha ocasionat la reducció dels seus ingressos, perquè pràcticament han desaparegut dels carrers les persones a qui venien els seus productes o serveis. A més, als darrers dies de maig hi ha hagut una variabilitat del patró climàtic a causa de la presència de les tempestes tropicals Amanda i Cristóbal, que aguditzaran encara més les condicions estructurals de les famílies. 

El projecte preveu atendre l'emergència a través de dos components: d'una banda, tres Juntes Administradores de Sistemes d'Aigua Potable (JASAP) del Trifinio rebran una aportació econòmica per poder garantir el pagament dels serveis d'energia elèctrica, evitant així que en un context de crisi sanitària hi hagi problemes de subministrament d'aigua. També es dotarà les JASAP amb barrils de clor granulat al 70%, amb l'objectiu de garantir el tractament de l'aigua domiciliar segons els estàndards de l'OMS, i es facilitarà tecnologia comunicativa als seus responsables per mantenir les reunions de coordinació necessàries a distància.

En segon lloc, el projecte contempla també el lliurament d'ajut humanitari en forma de paquets alimentaris a un total de 800 famílies. D'aquestes, 575 es localitzen en tres comunitats vinculades als sistemes de proveïment d'aigua potable del Trifinio on s'ha executat  el projecte 3114 des de fa més de dos anys. Igualment, es lliurarà ajut alimentari a 225 famílies de l'Associació de Persones amb Discapacitat (ASOPEDI) d'Aguacatán, amb qui s'està executant el projecte 3088. Aquest ajut consisteix en bosses alimentàries (BolSAN), una per mes i família, per a un període de dos mesos, que compleixen els requeriments proteínics i calòrics mínims del 25% de les 2.100 Kcal/persona/dia per a situacions d'emergència. Cada bossa conté dues ampolles d'oli vegetal, 12 lliures d'arròs blanc, 12 lliures de frijol (vermell o negre), vuit lliures de sucre, dues bosses d'Incaparina de 360 grams, dues lliures de carn de soja i 20 lliures de farina de blat de moro.

Finalment, també es considerarà el lliurament d'un kit de bioseguretat per a l'equip tècnic que participarà en els processos de compra, distribució i entrega dels paquets alimentaris, així com per als integrants de les Juntes Administradores de Sistemes d'Aigua Potable.