EME - Ajuda d´emergència-ajut humanitari

RESPOSTA A LA CRISI D´UCRAÏNA: REFORÇAMENT DE L´ESTRUCTURA DE LA GESTIÓ DE L´OPERACIÓ DE LA FEDERACIÓ INTERNACIONAL DE SOCIETATS NACIONALS DE LA CREU ROJA I LA MITJA LLUNA ROJA (FICR)

Número:
3703
Estat:
En curs
Beneficiari:
REF - Refugiats, desplaçats, desmobilitzats
País:
UCRAÏNA i països veïns
Continent:
EUROPA
Àrea geogràfica:
EUROPA
Import del projecte:
123.790,56
Aportació del Fons:
40.000,00
Entitat executora:
CREU ROJA DE CATALUNYA-ÀREA DE COOPERACIÓ INTERNACIONAL
Any d'aprovació:
2022
SINOPSI:

Ens trobem davant d'una emergència sense precedents que afecta diferents països de la regió. La magnitud de l'emergència fa que l'escenari sigui molt complex i canviant i, per tant, la resposta que cal donar-hi necessita un enfocament regional i coordinat. El pla de resposta de la FICR s'ha elaborat arran de les diferents avaluacions de necessitats fetes en els contextos afectats.

Aquest projecte pretén contribuir a la resposta global de la crisi d'Ucraïna i països veïns afectats de la Federació Internacional de la Creu Roja i la Mitja Lluna Roja (FICR) atenent les necessitats humanitàries immediates de la població afectada pel conflicte.

A la crida de Campanya d'emergència del Fons Català (P3699) per donar suport a la població víctima del conflicte armat a Ucraïna es presenta la línia d'intervenció "Desplegament de recursos humans especialistes per donar suport a la coordinació i la resposta de la Federació Internacional de Societats Nacionals de la Creu Roja i de la Mitja Lluna Roja (FICR)".

Els especialistes desplegats comprenen diferents sectors d'intervenció: salut, protecció gènere i inclusió, gestió de desastres, logística, gestió de la informació, gestió del voluntariat.

Fins ara s'han desplegat els perfils següents per donar suport a l'operació de resposta a Ucraïna i països veïns afectats: 
- Una delegada de Gestió de Voluntariat en Emergències a Polònia, 
- Una delegada de Protecció, Gènere i Inclusió situada a l'oficina de la Federació Internacional a Budapest (centre de coordinació regional). 
- Sis delegades de Socors, Logística i Distribucions.
- Una coordinadora de terreny a Ucraïna.
- Un coordinador de distribucions a Ucraïna.
- Un logística a Moldàvia.
- Un logística a Hongria.
- Dos logística a Polònia.