DLO - Desenvolupament local

RESERVORI AMB GEOMEMBRANA A LA COMUNITAT CAMPEROLA ANAICA - COLLO

Número:
3290
Estat:
Tancat
Beneficiari:
CAM - Camperols i població rural
País:
PERÚ
Àrea geogràfica:
AMÈRICA DEL SUD
Import del projecte:
38.300,00 Euros
Aportació del Fons:
6.000,00 Euros
Entitat executora:
ASOCIACIÓN DE MÉDICOS PERUANOS DE BARCELONA
SINOPSI:

El projecte respon a una necessitat sentida per la població organitzada de la Comunitat Camperola de Collo, que està organitzada i pretén solucionar el principal problema que afronta: l'escassetat d'aigua, la qual cosa també ajudarà a millorar la producció del cultiu de productes de primera necessitat, les pastures i els fruiteres. Aquesta deficiència hídrica no permet ampliar la producció agrícola, malgrat que la comunitat disposa d'una gran quantitats de terrenys de producció. En aquest sentit, el projecte preveu la construcció de reservoris amb geomembrana. Així, la comunitat hi aportarà la mà d'obra no qualificada i el material de construcció, mentre que el Govern regional de Lima donarà la geomembrana per a la construcció de reservoris.