EME - Ajuda d´emergència-ajut humanitari

RECONSTRUCCIÓ D´HABITATGES PER A LA POBLACIÓ RETORNADA DE MANERA VOLUNTÀRIA A SÍRIA

Número:
3561
Estat:
En curs
Beneficiari:
REF - Refugiats, desplaçats, desmobilitzats
País:
SÍRIA
Continent:
ÀSIA
Àrea geogràfica:
PRÒXIM ORIENT
Import del projecte:
30000
Entitat executora:
COMITÈ CATALÀ PER ALS REFUGIATS - CATALUNYA AMB ACNUR
Any d'aprovació:
2021
SINOPSI:

A escala, Síria continua sent el principal país d'origen dels refugiats/des: constitueixen una quarta part de totes les persones refugiades al món. Més de 5,6 milions de sirians/es han trobat asil a 127 països, dels quals la gran majoria ha fugit a països veïns -Turquia, el Líban, Jordània, l'Iraq i Egipte.

Tristament assolit el desè any, encara no ha estat possible trobar una solució definitiva al conflicte. Les violacions i els abusos dels drets humans continuen succeint en un context d'inseguretat creixent sense tenir en compte la legislació internacional, les lleis internacionals humanitàries ni els drets humans.

Al juliol del 2020, el total estimat del retorn de desplaçats/des interns/es es va estimar en 371.600; es va produir un augment de 161.696 retorns en comparació amb els 209.904 retorns del 2019. El 2020, els retorns de persones desplaçades internes s'han produït principalment a les províncies d'Idleb (42%), Alep (25%) i Deir-ez-Zor (13%).

Tot i que la situació a Síria no és l'adequada perquè es produeixin retorns, prop de 267.000 persones han decidit tornar des dels països veïns de forma espontània (segons les últimes dades del desembre de 2020). La majoria dels refugiats han tornat de Turquia (40%), el Líban (28%), l'Iraq (23%), Jordània (9%) i Egipte (0,2%). S'espera que la pandèmia mundial de la Covid-19 i el tancament de les fronteres sirianes afectin negativament els retorns. En general, es preveu que continuaran existint obstacles pel retorn i no es preveu que es faciliti el retorn organitzat, ja que no es pot garantir un retorn segur, digne i sostenible. No obstant això, els retorns espontanis i voluntaris continuaran augmentant els propers mesos.

Les famílies que tornen als seus llocs d'origen es troben que no els queda res d'allò que un dia van abandonar. Casa seva i les infraestructures comunitàries han quedat completament destruïdes per la guerra. La crisi a Síria ha causat la destrucció a gran escala d'edificis públics i privats, la qual cosa ha obligat centenars de milers de famílies a viure en assentaments informals, centres de trànsit i refugis col·lectius. Una part important de la població viu en allotjaments inadequats i de mala qualitat.

La protecció i l'assistència prestades per l'ACNUR a les persones desplaçades internes i refugiades retornades, juntament amb altres poblacions afectades, es proporciona en el marc del Pla de Resposta Humanitària, en què l'ACNUR codirigeix el sector (cluster) de protecció i serveis comunitaris, també com el sector d'articles no alimentaris i refugi. La seva actuació al país està alineada amb el Marc Estratègic de les Nacions Unides  (2021-2023), en què l'ACNUR codirigeix el Pilar 3 (Solucions Duradores) i el Pilar 4 (Resiliència de les Persones i institucions eficaces).

L'ACNUR no promou el retorn organitzat dels refugiats/des, en no poder garantir  un retorn segur, digne i sostenible, però continua donant suport a les necessitats dels que han tornat voluntàriament i espontàniament. Aquestes iniciatives continuaran l'any 2021 i l'ACNUR continuarà col·laborant amb el Govern de Síria per acompanyar des de l'arribada dels retornats/des a les fronteres sirianes fins a les seves destinacions finals. Desprès de la pandèmia, donar suport a unes condicions dignes de retorn és fonamental des del punt de vista de salut pública, en interès tant dels retornats com de la comunitat general.

L'accés i la seguretat són desafiaments clau en tots els indrets i, juntament amb les limitacions de finançament, representen els principals riscos per a la intervenció en matèria d'habitatge. En comparació amb anys anteriors, l'ACNUR tindrà un enfocament estratègic més fort en el desenvolupament i el suport en la resiliència de la població retornada, així com de les comunitats d'acollida.

Es continuarà donant suport a l'habitatge de la població retornada mitjançant la reparació de casa seva i amb reparacions menors realitzades a infraestructures comunitàries. Es durà a terme amb un enfocament més integrat amb altres sectors i com  a part del programa de suport urbà. El paquet de suport a la tornada multisectorial de l'ACNUR està ben adaptat a les necessitats immediates i a mitjà termini de les comunitats  de retornats/des. Consoliden la protecció, el refugi, la infraestructura bàsica comunitària i les activitats de rehabilitació per garantir un suport oportú per permetre el seu retorn.