EME - Ajuda d´emergència-ajut humanitari

RECONSTRUCCIÓ DE DUES ESCOLES I UN CENTRE DE SALUT AFECTATS PEL CICLÓ IDAI AL MUNICIPI DE BEIRA

Número:
3350
Estat:
Tancat
Beneficiari:
INF - Infants
País:
MOÇAMBIC
Continent:
ÀFRICA
Àrea geogràfica:
ÀFRICA
Import del projecte:
42.201,25
Aportació del Fons:
41.421,25
Entitat executora:
AMIZADE. JUNTS AMB MOÇAMBIC
Any d'aprovació:
2019
SINOPSI:

El projecte s'emmarca en la campanya d'emergència endegada pel Fons Català arran del pas del cicló Idai per Moçambic (projecte 3308).

El 14 de març de 2019 el cicló Idai va arribar a la costa central de Moçambic i va provocar grans pèrdues humanes i materials. La ciutat de Beira (mig milió d'habitants) va ser devastada i els dies posteriors les pluges van continuar ocasionat greus perjudicis. A causa de la precarietat de les construccions, tant de cases com d'edificis públics (escoles, centres de salut, hospitals, etc.) la ciutat va quedar afectada en un 90%.

L'administració municipal, que disposa d'uns recursos propis molt limitats, no dona l'abast per fer front a la situació. D'altra banda, l'ajut exterior que ha arribat no ha estat suficient per materialitzar una reconstrucció significativa de la ciutat. Actualment, el principal objectiu de l'ajuntament és rehabilitar els equipaments públics bàsics, amb prioritat aquells que es troben en zones allunyades del centre de la ciutat, on la població ha quedat totalment desproveïda de serveis sanitaris i d'escolarització.

En aquest context el projecte preveu el restabliment dels serveis públics bàsics d'educació primària i atenció sanitària de proximitat. Concretament, es proposa:

- La reconstrucció de l'escola i del centre de salut del barri de Nhatchassa
- La reconstrucció de l'escola del barri de Nhakanda

Això evitarà que la població hagi de recórrer grans distàncies per obtenir aquests serveis i es podrà tornar a donar una mínima resposta a les necessitats de la població dels barris rurals i perifèrics esmentats.