MUN - Municipalisme

REALITZACIÓ D´UN ESTUDI PER OBTENIR UNA BATERÍA D´INDICADORS PER MESURAR L´ACOMPLIMENT DELS ODS VINCULATS A AIGUA I SANEJAMENT

Número:
3261
Estat:
Tancat
Beneficiari:
CTP -Col·lectius tècnics o professionals
País:
CATALUNYA
Import del projecte:
3.000,00 Euros
Aportació del Fons:
3.000,00 Euros
Entitat executora:
FONS CATALÀ DE COOPERACIÓ AL DESENVOLUPAMENT
SINOPSI:

Nombrosos ajuntaments i entitats estan executant projectes de cooperació al desenvolupament centrats en la temàtica d'aigua i sanejament. Davant els Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS), cal que aquests projectes es trobin en consonància amb l'Agenda 2030. Per facilitar la inclusió de l'ODS 6 a aquest seguit de projectes es proposa l'adaptació d'un conjunt d'eines de formació orientades a respondre aquestes necessitats tant dels ajuntaments com de les entitats que executen o estan interessades en portar a terme projectes centrats en l'aigua i el sanejament. En concret es valora econòmicament: - Organització d'una sessió de treball amb els ens municipals interessats per tal d'analitzar la temàtica d'aigua i sanejament dels Plans Directors vigents.- Anàlisi centrat en la temàtica d'aigua i sanejament dels Plans Directors dels ajuntaments interessats.- Redacció d'un document de conclusions amb recomanacions per tal d'incorporar indicadors que permetin la mesura de l'acompliment de l'ODS 6 i els relacionats amb els projectes d'aigua i sanejament que s'executin en el marc dels Plans Directors. Aquests indicadors permetran saber o valorar en quin grau de compliment es troba cada projecte i alhora saber com es pot millorar.