EME - Ajuda d´emergència-ajut humanitari

PROTEGIR, PREVENIR I DONAR RESPOSTA HUMANITÀRIA A LA VBG-VIOLÈNCIA BASADA EN GÈNERE AL GOVERNORAT DE ZARQA

Número:
3235
Estat:
Tancat
Beneficiari:
DON - Dones
País:
JORDÀNIA
Àrea geogràfica:
PRÒXIM ORIENT
Import del projecte:
27.994,70 Euros
Aportació del Fons:
38.962,85 Euros
Entitat executora:
ACP - ASSOCIACIÓ CATALANA PER LA PAU
SINOPSI:

La proposta busca contribuir a la protecció dels drets de les dones refugiades sirianes i jordanes al nord de Jordània mitjançant serveis d'atenció psicosocial i legal i promoció de l'erradicació de totes les formes de violència contra les dones, concretament al municipi de Rusaifeh.Les línies d'acció seran:- Protecció, atenció i prevenció dels casos de VBG que sofreixen les dones, les nenes i altres col·lectiu vulnerables, tant sirians com jordans, mitjançant l'atenció en un espai adequat i segur, amb personal professional i especialitzat, tot oferint-los assessorament psicològic i legal.- Promoció de la resiliència i l'apoderament emocional, social i econòmic, mitjançant la formació en drets i la promoció de la participació de la dona en l'àmbit comunitari i social per a la defensa dels seus drets.- Enfortiment de les capacitats i els instruments dels titulars d'obligacions i les responsabilitats perquè assumeixin els seus rols i no siguin els principals perpretradors de les violacions i les amenaces contra les dones.Per això, el projecte vol incidir en la millora de les capacitats i els coneixements de les organitzacions de bases implicades en el projecte (AWO i Xarxa Mosawa) a través de la formació de personal tècnic adequat i especialitzat que ofereixi serveis de qualitat en l'atenció de les dones i en garanteixi la protecció en una matèria tan delicada com la VBG.A més, es milloraran les capacitats de les autoritats locals perquè siguin conscients de les seves obligacions en la garantia dels drets de les dones. En aquesta intervenció, hi participarà la Municipalitat de Rusaifeh, on a més d'establir xarxes de coordinació per a la millora de l'atenció de les dones a l'àmbit del municipi, es realitzaran formacions en aquelles matèries i temàtiques detectades com a deficients.