EME - Ajuda d´emergència-ajut humanitari

PROTECCIÓ DE LA POBLACIÓ REFUGIADA SAHRAUÍ DAVANT LA COVID-19

Número:
3579
Estat:
En curs
Beneficiari:
REF - Refugiats, desplaçats, desmobilitzats
País:
POBLE SAHRAUÍ
Continent:
ÀFRICA
Àrea geogràfica:
ÀFRICA
Import del projecte:
80.844,88
Aportació del Fons:
10.000,00
Entitat executora:
ACAPS-FEDERACIÓ ASSOCIACIONS CATALANES AMIGUES DEL POBLE SAHRAUÍ
Any d'aprovació:
2021
SINOPSI:

En el marc d'una pandèmia internacional per coronavirus, i la situació d'especial vulnerabilitat en què es troba la població dels campaments de refugiats a Tindouf, el projecte vol abordar tres eixos de treball:
 
1. Proporcionar material sanitari, d'higiene i prevenció com mascaretes, equips de protecció individual (EPI) i gel desinfectant per tal de fer front a la pandèmia mundial per coronavirus, que també està afectant la població refugiada sahrauí. Aquesta dotació de material es farà a través de la Mitja Lluna Roja Sahrauí (MLRS), que s'encarregarà de fer-ne la distribució corresponent entre els centres de salut i dispensaris localitzats als campaments. 

2. Proporcionar alimentació bàsica durant els mesos d'estiu a la població refugiada sahrauí per donar resposta a la disminució de l'ajuda humanitària en aquest sentit. Amb aquest objectiu, es col·laborarà amb la MLRS per facilitar la tasca de distribució de la cistella bàsica d'aliments, especialment entre aquelles famílies que tinguin infants, ja que, per segon any consecutiu, aquest estiu els infants no podran gaudir del projecte Vacances en Pau, que contribuïa a la millora de l'alimentació dels infants durant els dos mesos d'estiu i suposava un suport per a les seves famílies. En l'actual context de pandèmia és més important que mai que la població gaudeixi d'un bon estat nutricional per tal que el sistema immunològic estigui tan fort com sigui possible en cas de contraure el virus i tenir una millor recuperació. 

3. Sensibilització de la població catalana sobre la situació que viu el poble sahrauí, especialment pel que fa a la situació generada per la Covid-19 i la importància de garantir el dret a la salut i el dret a l'alimentació en aquest context. Davant de la situació constant de bloqueig mediàtic que pateix el conflicte sahrauí a Catalunya i a l'Estat espanyol, i el fet de que amb la pandèmia el poble sahrauí ha vist encara més relegada la seva aparició en notícies i mitjans, es farà una campanya de sensibilització per explicar la situació que viu aquest poble, la importància de vetllar pel dret a la salut i el dret a l'alimentació i les afectacions que està tenint la Covid-19 tant als campaments de refugiats com als territoris ocupats pel regne del Marroc, on la repressió als activistes sahrauís ha augmentat amb l'excusa de la pandèmia. Entre altres accions, s'organitzaran xerrades als municipis col·laboradors del projecte. La campanya també tindrà per objectiu recollir fons privats que es transferiran a la Mitja Lluna Roja Sahrauí i que complementaran les aportacions públiques rebudes per a la compra i el repartiment d'aliments i productes sanitaris.