DLO - Desenvolupament local

PROGRAMA EMERGENT D´EDUCACIÓ SUPERIOR I FORMACIÓ TÈCNICA PER A LA JOVENTUT, CAMPEROLS, DONES I CIUTADANIA NICARAGÜENCA REFUGIADA I SOL·LICITANT D´ASIL A COSTA RICA

Número:
3776
Estat:
En curs
Beneficiari:
REF - Refugiats, desplaçats, desmobilitzats
País:
COSTA RICA
Continent:
AMÈRICA
Àrea geogràfica:
CENTREAMÈRICA
Import del projecte:
146.556,00
Entitat executora:
CENIEF-CENTRO NICARAGÜENSE DE EDUCACIÓN Y FORMACIÓN PAULO FREIRE
Any d'aprovació:
2022
SINOPSI:

El projecte pretén contribuir a la creació de capacitats dels diferents sectors de la població migrant, amb una atenció particular a les joventuts, per incorporar-se amb èxit a l'activitat productiva del país, amb millors capacitats tècniques. Pretén contribuir a la superació dels cercles i cicles de pobresa, relacionats amb les condicions de vida dels migrants i refugiats nicaragüencs a Costa Rica.

El procediment seleccionat és un conjunt d'esdeveniments de formació (cursos acadèmics) destinats a generar habilitats i competències en diferents camps de l'activitat econòmica, la producció i els serveis.

El vehicle acadèmic seleccionat són cursos de mitjana escala, tant en durada com en continguts, en els camps de: i) Domini l'administració bàsica de negocis; ii) El màrqueting; iii) L'administració de recursos humans; iv) La gestió i relació de recursos laborals, v) La formulació, monitorització i avaluació de projectes i vi) L'idioma anglès.

El programa està dissenyat per ser executat en 22 mesos, amb una cobertura de 150 participants i un cost estimat d'euros 146.555,76, a raó d'euros 24.425,96 per curs, on la inversió per estudiant és de 977,04 euros en concepte de beca, per a un curs que dura 12 mesos, Cada curs tindrà una diferenciació d'inici de dos mesos entre l'un i l'altre, començant el 10/10/2022 i iniciant el darrer curs el 09 de setembre de l'any 2023.

En aquest curs, per garantir la participació dels estudiants, s'atorgarà un suport de $15 mensual a cada beneficiari, per cobrir els paquets d'internet per a la connexió de classes en línia i el cost de passatges per a classes presencials. Pel que fa a les classes, mensualment ¾ seran classes virtuals i ¼ seran presencials.

Els beneficiaris/àries pertanyeran a diferents sectors de la població migrant nicaragüenca que cerca protecció internacional a Costa Rica: joves, dones, pagesos, emprenedors i persones en condició de vulnerabilitat social, beneficiant-se d'una beca amb cobertura del 100% dels costos d'aquests cursos.

La Universitat Paulo Friere i el CENIEF assumiran els costos específics dels dissenys acadèmics i matrius curriculars, els mapes de competència i els escenaris d'avaluació de tots els cursos, així com la descripció del mapa de competències, la qual cosa té un cost calculat de 20.000 euros, a raó de 4.000 euros per curs excloent-ne el curs d'anglès que no requereix més adequacions.