EME - Ajuda d´emergència-ajut humanitari

PREVENCIÓ I LLUITA CONTRA L´EBOLA A KIVU NORD

Número:
3339
Estat:
En curs
Beneficiari:
PGE - Població general
País:
REPÚBLICA DEMOCRÀTICA DEL CONGO
Continent:
ÀFRICA
Àrea geogràfica:
ÀFRICA
Import del projecte:
24.178,00
Aportació del Fons:
17.128,00
Entitat executora:
ACP - ASSOCIACIÓ CATALANA PER LA PAU
Any d'aprovació:
2019
SINOPSI:

El projecte busca la implicació de la població en la lluita contra l'epidèmia d'Ebola que des del mes d'agost s'ha declarat a Kivu Nord -i que lluny de poder-la contenir, s'està estenent de forma preocupant- mitjançant el reforç de les organitzacions de base pel dret a la salut dels barris, pobles i comunitats en les quals intervindrà i la creació de comitès d'alerta primerenca i acció preventiva immediata si es produeix l'aparició d'algun cas sospitós d'Ebola.

Les accions del projecte preveuen la identificació de líders, lideresses i persones significatives de cada comunitat per fer una primera feina de sensibilització i formació, per tal que coneguin de forma correcta la malaltia i les mesures preventives i de tractament, i contribueixin a estendre aquests coneixements entre la població i combatin les falses creences que estan posant en serioses dificultats tots els actors de lluita contra la malaltia.

Alhora, es reforçarà el vincle entre la població i el personal humanitari i sanitari per tal que, per una banda, la població comprengui la seva feina i puguin treballar amb seguretat i sense perill per a les persones i els equips en les comunitats, i, per altra banda, el personal humanitari i sanitari conegui millor la població a la qual s'adreça i la seva intervenció s'adeqüi a les necessitats concretes i sigui acceptable segons els paràmetres socials i culturals de cada lloc.

El projecte treballa amb titulars de drets (les persones vulnerables amb risc de contraure la malaltia), titulars de responsabilitats (comunitat, esglésies, líders tradicionals, ONG locals i internacionals que treballen en l'àmbit de la salut i el clúster salut de Kivu Nord) i titulars d'obligacions (Ministeri de Sanitat, alcaldies i governs comarcals i provincials, agències internacionals com l'OMS, la UNESCO o la MONUSCO mateix), per tal d'unir esforços per a difondre el coneixement sobre l'Ebola i les formes de fer-hi front, treballar en la prevenció i permetre l'accés d'equips sanitaris i humanitaris on fins ara no podien entrar o bé ho feien amb seriosos riscos de ser ignorats, quan no atacats directament.

Però el projecte no es queda en la mera acció d'emergència per afrontar l'epidèmia actual, sinó que, amb una visió de contínuum, reforça les organitzacions de base i comunals i les prepara per a la vigilància continuada i l'acció immediata, en coordinació amb els serveis de salut, per a la detecció de futurs brots de malalties epidèmiques i per al seguiment de la salubritat i la higiene de l'entorn com un mitjà eficaç per a la prevenció de malalties i per aconseguir que la població sigui més resilient. 

I és necessari donar aquesta continuïtat al projecte perquè és difícil que a curt termini millorin les infraestructures sanitàries i les condicions de vida de la població: tot i els renovats esforços del nou Govern sorgit de les eleccions de desembre de 2018, la gran dimensió del país, la crisi econòmica que encara viu, el conflicte armat actiu a l'Est des dels anys 90 i de forma més recent en altres zones del país, així com la corrupció instal·lada en bona part de l'administració, representen greus problemes per al desenvolupament sostenible de la República Democràtica del Congo.