EME - Ajuda d´emergència-ajut humanitari

PLA DE RESPOSTA A LA COVID-19 A ZIGUINCHOR

Número:
3472
Estat:
Tancat
Beneficiari:
PGE - Població general
País:
SENEGAL
Continent:
ÀFRICA
Àrea geogràfica:
ÀFRICA
Import del projecte:
20.000,00
Entitat executora:
UNION RÉGIONALE SANTA YALLA
Any d'aprovació:
2020
SINOPSI:

La pandèmia de la COVID-19 ha provocat una crisi sanitària que ha paralitzat diversos sectors econòmics. Tot i que l'impacte és global, els diferents estats han adoptat mesures i restriccions per protegir els seus ciutadans, com el confinament i les distàncies de seguretat. A això, s'hi afegeixen l'Estat d'Urgència i el toc de queda decretats per certs països per limitar la propagació del virus entre la població.  
 
Atès l'augment de casos positius al Senegal, incloent els casos comunitaris, els treballadors sanitaris es preocupen cada cop més per la poca capacitat dels serveis de salut. L'Estat senegalès, en el darrer comunicat emès, ha anunciat una reducció en les mesures restrictives preses el mes de març.

Tot i això, els casos augmenten dia a dia. La Union Régionale Santa Yalla té la intenció d'actuar acompanyant la població cap a una presa de consciència individual i col·lectiva per aturar la propagació del virus.

En aquest sentit, la Union Régionale Santa Yalla té previst donar suport a les llars més vulnerables a través de la distribució d'aliments i de ràdios solars amb clau USB per les zones no electrificades, per tal de facilitar l'accés a la informació sobre les vies de transmissió del virus i sobre les mesures adoptades per limitar-ne la propagació.

Des de l'aparició dels primer cas de COVID-19 al Senegal el 2 de març de 2020, la Union Régionale Santa Yalla, sota la direcció de la presidenta, va mantenir trobades d'intercanvi per elaborar un pla d'acció de sensibilització i suport a les llars més vulnerables en productes d'higiene i rentat de mans. 

Així, es van fer campanyes de sensibilització a través de la ràdio Kassumay FM i distribució de kits, efectuades a les "gares routières" (estacions de transports públics) i als barris amb gran densitat de població en col·laboració amb el Consell Regional de la Joventut. Totes aquestes activitats s'ha realitzat amb fons propis.

Totes les dificultats ocasionades per la pandèmia han influït negativament en el poder adquisitiu de les mestresses de casa. En aquest sentit, les ajudes són cada cop més escasses, la qual cosa fa gairebé impossibles els intercanvis comercials per les capes més vulnerables.

Per a l'èxit en aquestes accions d'emergència, els actors identificats són el govern local, la societat civil i el Consell Regional de la Joventut amb qui treballen molt estretament en aquetes missions. També s'hi implicaran els líders religiosos i tradicionals.

Així, i tenint en compte les conseqüències nefastes de la Covid-19 en la població, el projecte preveu un suport logístic en aliments i mitjans d'informació per a les famílies més necessitades.