EDU - Educació i Formació

ORGANITZACIÓ DE L´ACADÈMIA DE LLENGUA INDÍGENA MISKITU PER REVITALITZAR-LA I NORMALITZAR-LA AL MUNICIPI DE PUERTO CABEZAS-BILWI

Número:
2770
Estat:
En curs
Beneficiari:
IND - Grups indígenes
País:
NICARAGUA
Àrea geogràfica:
CENTREAMÈRICA
Import del projecte:
30.000,00 Euros
Aportació del Fons:
13.636,35 Euros
Entitat executora:
ALCALDÍA MUNICIPAL DE PUERTO CABEZAS-BILWI
SINOPSI:

El projecte sorgeix de la necessitat de respondre a la situació actual de la llengua miskitu: cal rescatar-la i normalitzar-la. Els líders de les comunitats miskites, especialment del municipi de Puerto Cabezas, es mostren preocupats davant la negació de la cultura, especialment la lingüística, per les pressions socials i econòmiques que han començat a canviar l'actitud d'infants i joves miskitos i que porten a la pèrdua gradual de la comunicació en la llengua pròpia. En aquest context, el projecte preveu treballar diversos components:1. Component de rescat de la lingüística indígena: buscar entre la gent gran de les comunitats paraules que no es troben al diccionari però que es van adoptar de llengües dominants.2. Component d'enfortiment i desenvolupament de capacitats: cal detenir la pèrdua constant de paraules miskitu, ja que és una amenaça subtil de desaparició de la llengua. Cal evitar que les pressions externes trenquin el sistema de comunicació nadiu.3. Component d'educació: l'educació és un pilar fonamental per al projecte de l'acadèmia de la llengua, ja que és a les escoles (infància) i als instituts (adolescència) on cal emfasitzar més l'estima i el respecte per la llengua materna. A la zona ja hi ha educació Intercultural-Bilingüe, però és fràgil perquè els mestres no estan prou capacitats. Per això, es preveu enfortir i desenvolupar les capacitats dels mestres a través de la participació de l'Escola Normal de Puerto Cabezas.4. Component de monitoratge, seguiment i avaluació: la coordinació del projecte s'encarregarà de revisar el funcionament de tots els elements i el compliment de tots els components. Es faran contactes amb altres projectes similars per intercanviar experiències. També s'avaluarà el funcionament de les comissions de treball per corregir, estimular, animar cadascun dels membres. Els beneficiaris directes són 50 líders de comunitats parlants miskitu, 500 estudiants de primària parlants miskitu, 150 dones parlants miskitu i 20 voluntaris de l'acadèmia parlants miskitu.