EME - Ajuda d´emergència-ajut humanitari

NUTRICIÓ SUPLEMENTÀRIA PER A MENORS DE CINC ANYS A LA ZONA DEL TIGRAY - 2018

Número:
3293
Estat:
En curs
Beneficiari:
INF - Infants
País:
ETIÒPIA
Àrea geogràfica:
ÀFRICA
Import del projecte:
39.230,00 Euros
Aportació del Fons:
14.460,00 Euros
Entitat executora:
ASSOCIACIÓ PER AL DESENVOLUPAMENT DE LA INFÀNCIA D´ÀFRICA - ADIA
SINOPSI:

El projecte aborda com a principal problemàtica la inseguretat alimentària de la població més vulnerable de la zona del Tigray. Per fer-ho desenvolupa diversos projectes amb diferents estratègies i nivells d'intervenció. Una primera estratègia, amb visió a mitjà i llarg termini, pretén incidir sobre les causes de la inseguretat alimentària per tractar de pal·liar la manca de mitjans de producció i augmentar la productivitat dels cultius ja existents o incrementar la participació de les dones en activitats econòmiques. Una segona estratègia, en la qual s'integra el projecte i que es desenvolupa des de fa 18 anys, és la que tracta d'incidir en els efectes a curt termini de la inseguretat alimentària entre la població més vulnerable menor de 5 anys, a través de l'atenció mèdica i el subministrament d'una alimentació suplementària. En aquest sentit, el projecte s'alinea amb els ODS a través de dos eixos d'intervenció: - Pal·liar el problema més urgent i immediat a través d'un programa que ofereix un suplement nutricional i atenció mèdica a nenes i nens menors de 5 anys que pateixen desnutrició moderada: 300 a Alitena i poblacions properes de la Woreda d'Itrob per trimestre.- Capacitació de mares caps de família que porten els seus fills i filles al programa de nutrició. Se les forma en conceptes bàsics de salut infantil i higiene familiar. Aquest component permet incrementar les capacitats locals i genera una transformació en els hàbits familiars. És a dir, actua com a preventiu perquè redueix la possibilitat que els infants ja tractats es tornin a trobar en situació de risc. També actua com a multiplicador ja que fomenta que les mares receptores de la capacitació traspassin la informació a altres mares de la comunitat. En el cas d'Alitena el programa de Nutrició Suplementària es du a terme al Centre de Salut que és atès per professionals locals. En el cas de les poblacions més petites són els professionals del centres de salut i el personal de la contrapart que es desplacen a cadascuna de les localitats. El programa consta d'una fase prèvia d'identificació i selecció dels nens i nenes que pateixen desnutrició moderada i que han de ser tractats pel programa. Durant el tractament es fa un seguiment dels infants i aquests reben atenció mèdica en cas de malaltia. La distribució del suplement alimentari, anomenat Famix (un preparat els principals ingredients del qual són farina de blat de moro i farina de soja sencera torrades. El producte es complementa amb una mescla de minerals i vitamines: vitamina A, B1, B2, Niacina, àcid fòlic, vitamina C, vitamina B12, ferro, calci i zinc. El contingut nutritiu és: proteïna 15%, greix 7%, hidrats de carboni 70%, Energia 400 kcal), es fa cada quinze dies. La formació/capacitació la dirigeix l'educador del Centre de Salut i es fa en el moment del repartiment. El tractament té una durada d'un trimestre i els nens i nenes en formen part fins que assoleixen les mesures mínimes establertes. Al llarg de l'any es tracten 1.200 nens i nenes. Cal remarcar que la compra del suplement alimentari es fa al propi país, complint amb els valors del comerç just i contribuint al seu desenvolupament. El responsable directe de la implementació del projecte és l'organització local Daughters of Charity, que lidera els aspectes tècnics i administratius, així com el seguiment del dia a dia. És de vital importància la implicació d'una organització local en el projecte ja que la pròpia població esdevé protagonista de la transformació i s'empodera tot garantint-ne la sostenibilitat a llarg termini. El projecte també genera llocs de treball que contribueixen a l'activació de l'economia local.