EME - Ajuda d´emergència-ajut humanitari

NOU PAP PRAN, NOU PAP BAY: SENSIBILITZACIÓ I PROTECCIÓ PER FER FRONT A LA COVID-19 AL MUNICIPI DE PETIT GOAVE

Número:
3469
Estat:
En curs
Beneficiari:
PGE - Població general
País:
HAITÍ
Continent:
AMÈRICA
Àrea geogràfica:
CARIB
Import del projecte:
20.000,00
Entitat executora:
ARBEITER-SAMARITER-BUND (ASB) - HAÏTI
Any d'aprovació:
2020
SINOPSI:

L'estat d'emergència sanitària declarat pel coronavirus el març passat només empitjora la precarietat en què es troba la població. Les capacitats de resiliència són greument provades i, fins i tot superades, per les poblacions més pobres. Les infraestructures sanitàries són deficitàries o inexistents i les institucions locals i la societat organitzada no tenen la capacitat de gestionar la prevenció i la protecció contra la pandèmia. La població no pren prou seriosament les instruccions del MSPP (Ministeri de Salut Pública i Població) i de les ONG humanitàries. Aquest marc s'agreuja amb l'estigmatització de persones infectades o sospitoses i els casos de destrucció i incendi de centres creats per rebre pacients afectats de COVID-19.

Així que es va declarar l'estat d'emergència, ASB va treballar concertadament amb institucions locals (Ajuntament de Petit Goave, Direcció de Protecció Civil (DPC) i dues organitzacions locals : COFEREP i ASSIPHA.
 
L'accés a l'aigua a les zones rurals és un problema recurrent a Haití. Segons l'enquesta de la Mortalitat, la Morbilitat i l'Ús dels Serveis (EMMUS VI 2016 - 2017) realitzada el juliol del 2018 per l'Institut Haití de la Infància, el 59,5% de les llars rurals no tenen cap servei ni tenen accés a l'aigua. La responsabilitat de subministrar aigua a la llar recau en les dones i les nenes joves, que sovint recorren diversos quilòmetres per arribar als punts de proveïment. 
A causa de la pandèmia, les necessitats d'aigua domèstiques han augmentat, cosa que repercuteix en la càrrega de treball de dones i nenes. Facilitar-los l'accés a l'aigua potable és una necessitat. 
 
En un país on més d'un terç de la població depèn del comerç informal, la contenció total de la població és impossible. Els mitjans de protecció, a més dels gestos de barrera, són, per tant, l'únic recurs per a les poblacions per evitar la contaminació. Per tant, cal permetre l'accés a les famílies més vulnerables.

El projecte vol contribuir a la sensibilització i la protecció contra la COVID-19 a la ciutat de Petit Goave, Per aconseguir-ho, el projecte contempla desplegar una campanya per popularitzar els "gestos que salven vides" davant la Covid-19 i distribuir kits d'higiene i equips de protecció personal i proveïment d'aliments bàsics.

La campanya de sensibilització s'acompanyarà d'accions que permetin a la població accedir a aigua i sabó en llocs estratègics amb una gran afluència de gent/mercat, estació de transport, espais públics... Altres punts de rentat de mans s'instal·laran a les seccions comunals. 

Els kits d'higiene (galleda amb aixeta, sabó, desinfectant) així com les mascaretes es distribuiran a 250 famílies seleccionades (diferents de les que es beneficien del component anterior) segons els criteris de vulnerabilitat establerts, entre les seccions municipals i el centre de la ciutat. 

Els kits alimentaris bàsics (arròs, pasta, sal, sucre i oli) es distribuiran a 250 famílies seleccionades (diferents de les persones beneficiàries del component anterior) segons els criteris establerts de vulnerabilitat entre les seccions comunals i el centre de la ciutat.