EDU - Educació i Formació

MÚSICA PER A L´ESPERANÇA 2019: SUPORT INTEGRAL ALS INFANTS I JOVES EN SITUACIÓ DE VULNERABILITAT AL BAJO LEMPA

Número:
3320
Estat:
En curs
Beneficiari:
JOV- Joves
País:
EL SALVADOR
Continent:
AMÈRICA
Àrea geogràfica:
CENTREAMÈRICA
Import del projecte:
21.638,34
Aportació del Fons:
7.400
Entitat executora:
ASSOCIACIÓ D´AGERMANAMENT IGUALADA-NUEVA ESPERANZA
SINOPSI:

Aquest projecte pretén donar continuïtat al treball iniciat l'any 1996 consistent en la formació musical dels joves al Bajo Lempa (El Salvador), particularment promovent la formació de professors populars i l'autogestió dels seus grups de música. 

Al llarg d’aquesta trajectòria s’ha valorat cada vegada més la necessitat d’esdevenir un projecte autosuficient, tant des del punt de vista organitzatiu, com dels recursos econòmics. Si bé en l’aspecte organitzatiu s’ha consolidat plenament, el 2017 ha representat un salt qualitatiu ja que l’ajuntament de Jiquilisco finalment ha assumit el sou d’un professor. 
 
L’arribada de les maras al Bajo Lempa en els últims anys, i l’augment de la violència han fet evident la necessitat de complementar i reforçar el treball dels grups de música amb el suport psicològic per tal minimitzar l’impacte traumàtic d’aquest context. Es tracta d’infants i joves que han perdut familiars propers a causa de la situació (pares, germans, avis, tiets...), infants que es troben en situació d’orfandat, altres víctimes d’extorsions, d’amenaces, de coaccions... Tots aquests infants i joves no reben cap suport psicològic que els ajudi a gestionar les seves emocions, a canalitzar la seva ràbia i a buscar alternatives fora de la mateixa violència que viuen a diari per superar la situació en la que es troben. 
 
Així es defineixen els següents objectius generals: 
 
- Potenciar els grups de música com a element de cohesió entre els joves. 
- Recuperar el folklore propi (inclosa la llengua nahuatl) 
- Promoure la capacitació en el camp musical. 
- Assegurar la continuïtat del projecte mitjançant la formació de professorat propi. 
- Assegurar l’autofinançament del projecte a partir de la dedicació a mitja jornada d’una persona dedicada a la promoció i coordinació. 
- Allunyar als infants i joves de la violència 
- Evitar noves incorporacions a les bandes 
- Formar infants i joves amb uns valors sòlids 
- Disminuir la violència a la zona del Bajo Lempa 

I els següents objectius específics:
 
- Proporcionar eines de gestió emocional als infants i joves
- Proporcionar suport psicològic adient en cada cas
- Donar suport a la recerca d’alternatives a la violència per superar el dol
- Treballar l’autoestima de cada individu
- Potenciar les habilitats de cada individu
- Potenciar la visió positiva de cada individu
 
El projecte es concreta en el suport a cinc professors de música que realitzen tres sessions setmanals de 3 hores per cobrir 22 comunitats del Bajo Lempa i acollint 130 alumnes. 
 
Alhora, es dona continuïtat al projecte de suport psicològic que des de l’inici ha crescut a un total de 35 infants i joves que el Centre Escolar escull, tot prioritzant segons el grau de vulnerabilitat en què es troben. La intervenció es realitza durant 1 hora a la setmana de manera individualitzada, i el seguiment de cadascun es duu a terme de manera continuada. La coordinació entre els professors de música, el centre educatiu i la psicòloga permet identificar les situacions de vulnerabilitat i establir estratègies i eines de gestió emocional i resiliència en el futur.