EME - Ajuda d´emergència-ajut humanitari

MODELANT EL FUTUR: SUPORT A LA INTEGRACIÓ DE JOVES PALESTINS I SIRIANS REFUGIATS AL LÍBAN EN CLAU D´EMERGÈNCIA AMBIENTAL

Número:
3447
Estat:
En curs
Beneficiari:
REF - Refugiats, desplaçats, desmobilitzats
País:
LÍBAN
Continent:
ÀSIA
Àrea geogràfica:
ÀREA MEDITERRÀNIA
Import del projecte:
111.700,00
Aportació del Fons:
27.000,00
Entitat executora:
UN PONTE PER (UPP)
Any d'aprovació:
2020
SINOPSI:

El Líban viu una situació d'emergència ambiental greu. La gestió de residus és un problema que afecta tot el país. La manca d'atenció per part del Govern libanès envers la protecció del medi ambient i la gestió de residus sòlids ha provocat fortes protestes de la societat civil. L'any 2015 les protestes varen culminar amb la creació del Moviment You Stink (Fas pudor). Malgrat el esforços d'activistes i d'algunes ONG, la quantitat de residus sense gestionar continua sent molt elevada. La situació és encara més greu als camps de refugiats palestins, on la població no té els mateixos drets del poble libanès. En aquest context de vulneració de drets de la població refugiada, el procés d'inclusió de palestins i sirians refugiats a la societat d'acollida es complica: se'ls limita de manera dramàtica l'accés a drets com l'educació, el treball i la salut. 

La manca d'infraestructures adequades per a la gestió de residus i la inexistència d'un programa de reciclatge potent, donen com a resultat  una situació d'emergència ambiental dins dels camps de refugiats. Aquest fet es complica amb l'arribada de refugiats sirians que han estat acollits als camps de refugiats palestins, que ja estaven sobrepoblats abans de la crisi de Síria i aquest flux de nouvinguts ha agreujat significativament la condició de marginalitat extrema dins dels camps de refugiats. 

El projecte pretén promoure la integració de joves refugiats palestins i sirians, convertint-los en motors de canvi a través de la formació en noves tecnologies i la protecció mediambiental. 

Es proposa desenvolupar capacitats amb formacions específiques en impressores 3D per a la producció d'objectes amb plàstic reciclat, en clau d'emergència ambiental i innovació en la gestió dels plàstics amb la tecnologia d'impressió 3D. Per dur-lo a terme, cal comprar 10 ordinadors portàtils amb gràfics, programari, dues impressores 3D i dos forns per al processament del plàstic. 

La formació contempla dues sessions de formació (bàsiques i avançades) de 20 hores de durada i en un interval de sis mesos per a un total de 40 hores de formació per persona. 

Se seleccionaran nois i noies com a formadors de formadors que puguin replicar el projecte de forma autònoma. 

Es farà també una formació específica en recol·lecció de plàstics que implicaran les comunitats dels dos Camps de refugiats palestins implicats: Bourj el-Shemali (Tir) i Beddawi (Trípoli).