EDU - Educació i Formació

MILLORA DE LES CONDICIONS SOCIOEDUCATIES I SANITÀRIES DE LA POBLACIÓ EN SITUACIÓ DE DISCAPACITAT PSÍQUICA DE LA PROVÍNCIA DE BERKANE

Número:
3268
Estat:
En curs
Beneficiari:
DIS - Discapacitats
País:
MARROC
Àrea geogràfica:
ÀREA MEDITERRÀNIA
Import del projecte:
29.147,79 Euros
Aportació del Fons:
10.632,39 Euros
Entitat executora:
ACPP - ASSEMBLEA DE COOPERACIÓ PER LA PAU
SINOPSI:

La proposta d'intervenció neix des del teixit associatiu, vinculat als familiars de persones amb diversitats funcionals, en l'incentiu d'una sensibilitat institucional i social per fer front a aquestes dificultats i fomentar la seva inclusió socioeducativa. Paral·lelament, s'inserta en un context legislatiu i institucional favorable, amb l'aprovació de la Llei núm. 97.13, marc competencial que habilita la prioritat d'inclusió de les persones en situació de discapacitat. Tot i el marc regulador, a les institucions locals i provincials els manquen els recursos per a la implementació dels objectius que recerca. Per aquest motiu, es planteja una experiències pilot com una excel·lent oportunitat de coordinació i sinèrgia amb les institucions, de cara a plantejar propostes futurament replicables. La regió Oriental, en la qual es troba la província de Berkane, és la que presenta la ràtio de persones en situació de discapacitat psíquica més elevada, amb un 2,8% (44% dones) segons les estadístiques de l'Alt Comissionat. D'aquest percentatge, el 80% de les dones i el 86% dels homes, se situen en les edats de 3 a 16 anys, la qual cosa fa necessària l'atenció i la inclusió especialment en aquesta franja d'edat. El projecte contribuirà al Centre d'atenció i acompanyament socioeducatiu per a persones en situació de discapacitat psíquica, amb l'habilitació d'una aula de psicomotricitat per poder comptar amb un espai on es pugui treballar l'esquema corporal mitjançant el desenvolupament de l'esquema espacial i temporal, per aconseguir ser conscients de la imatge corporal, és a dir, posar en valor el comptar amb un espai on la suma de sensacions i sentiments que fa al cos estigui influïda per les experiències vitals i processos mentals en què les persones es reconeixen a si mateixes, tot afavorint el desenvolupament a nivell motor, cognitiu i socioafectiu.