DRH - DDHH, dels pobles i democràcia

MILLORA DE LES CONDICIONS PER AFAVORIR EL BENESTAR I L´EDUCACIÓ DELS MENORS DE FAMÍLIES MIGRANTS I REFUGIADES A LA REGIÓ DE TÀNGER

Número:
3244
Estat:
Tancat
Beneficiari:
REF - Refugiats, desplaçats, desmobilit.
País:
MARROC
Àrea geogràfica:
ÀREA MEDITERRÀNIA
Import del projecte:
57.974,19 Euros
Aportació del Fons:
26.994,11 Euros
Entitat executora:
ASSOCIATION AHLAM POUR LE DÉVELOPPEMENT
SINOPSI:

Els sol·licitants d'asil i immigrants sudsaharians, per la pròpia naturalesa de la seva situació en abandonar cas seva, sovint entren al Marroc pertorbats i desorientats després d'haver realitzat un (en general) viatge perillós. Trastorn per estrès posttraumàtic, xoc i altres trastorns són comuns entre nens/es immigrants i refugiats. Per a la major part d'aquests immigrants i refugiats, assistir a l'escola és un gran repte a nivell lingüístic, cultural i logístic. Aquests problemes es veuen agreujats en les poblacions de baixos recursos o en situació de pobresa i marginalitat, on també influeixen la dificultat en l'accés a l'escola, ja sigui per traves burocràtiques de documentació o per motius particulars dels/les nens/es i les seves famílies.Encara que la legislació marroquina preveu l'accés dels menors immigrants a l'educació, independentment de la seva situació legal al Marroc, aquest dret és exercitat en pocs casos a causa de múltiples factors: por al contacte amb l'administració pública pel fet de poder ser identificats per la policia, falta de recursos per assumir els materials escolars i vestimenta, desconeixement dels seus drets o falta de coneixement del darija, l'àrab i/o el francès. Aquelles i aquells que sí que van a escola es troben sovint agrupats en classes especials on amb prou feines s'avança en el pla docent, la qual cosa provoca una situació de guetització dels menors immigrants a les pròpies aules.El projecte està dissenyat especialment per compensar les condicions de vida precàries de 30 infants de famílies immigrants i refugiades en situació de vulnerabilitat a la regió de Tànger, oferint-los unes condicions de vida mínimament dignes que redueixin el risc d'abandonament de la seva formació escolar i acadèmica. En aquesta proposta focalitzem la nostra acció amb els menors immigrants i refugiats sobre dos eixos d'intervenció:1. L'assistència alimentària i psicosocial: proporcionar assistència psicosocial per a l'atenció dels infants immigrants i refugiats en situació de vulnerabilitat que sofreixen traumes psíquics i assegurar-los una contínua distribució de cupons alimentaris amb la finalitat de lluitar contra la malnutrició, la mendicitat, les situacions de desnutrició i el desequilibri alimentari.2. L'aprenentatge: engegar un programa d'educació bàsica preescolar per als infants immigrants i refugiats menors de 6 anys i cicles de formació o cursos d'àrab i darija i desenvolupament personal para als/les nens/es d'entre 6 i 12 anys.A més, es treballarà estretament amb les administracions locals marroquines encarregades de la prestació de serveis socials a la infància (Entraide Nationale, Direcció General d'Infància i Joventut, Ajuntament de Tànger, CRTTA) en l'establiment de sinergies que permetin la inclusió d'aquesta experiència pilot als seus programes socials.El projecte té com a objectiu general afavorir el benestar i l'educació dels/les nenes/es immigrants i refugiats/des de la regió de Tànger. Sota la premissa que si els/les nens/es prosperen, milloren les perspectives de les seves famílies per prosperar a llarg termini.