DLO - Desenvolupament local

MILLORA DE LA SITUACIÓ SOCIOECONÒMICA DE LES DONES DE LA COMUNITAT DE MEDINA BOUDIALABOU

Número:
3161
Estat:
En curs
Beneficiari:
DON - Dones
País:
SENEGAL
Àrea geogràfica:
ÀFRICA
Import del projecte:
83.754,74 Euros
Aportació del Fons:
20.757,57 Euros [Ampliable]
Entitat executora:
ACCIÓ SOLIDÀRIA I LOGÍSTICA - ASL
SINOPSI:

Amb l'objectiu d'augmentar la participació de la dona en la vida socioeconòmica de la Comunitat de Medina Boudialabou el projecte persegueix l'apoderament de les 91 agricultores que actualment ja gestionen tres hortes comunitàries del poble, d'1 Ha. cadascuna, dotant-les d'un veritable actiu productiu. El projecte s'estructura en dues parts ben diferenciades: 1. Millora dels equipaments de les tres hortes comunitàries: Consistent en el tancament de les hortes per tal que impedeixi que els animals es mengin les collites, la dotació d'un sistema de reg que permeti la irrigació eficient dels cultius durant la temporada seca i la dotació d'eines, llavors i fertilitzants per optimitzar els treballs agrícoles. La fase de tancament de les hortes ja s'ha iniciat durant els darrers mesos del 2016. Quant a les llavores, s'ha previst la introducció de nous cultius que tenen un alt potencial als mercats de la regió, però que no s'han cultivat fins ara per desconeixement.2. El procés de formació de les dones agricultores. Aquesta part es divideix en dues capacitacions:2.1. Formació en tècniques agrícoles. Tenint en compte el nivell de formació i alfabetització de les dones camperoles, es farà una formació bàsicament pràctica in situ. Les temàtiques que s'abordaran i les pràctiques que es faran posaran les bases per dur a terme un bona campanya agrícola. 2.2. Reforç de les capacitats emprenedores de les agricultores: aquesta part, complementària de l'anterior, consisteix en formació en els aspectes d'emprenedoria agrícola per posar les bases per a una bona rendibilitat de les hortes. Ambdues parts s'acompanyaran d'activitats per afavorir l'apropiació col·lectiva del projecte per part de la població. Es tracta de l'organització de reunions amb la població per sensibilitzar-la sobre els avantatges de la revalorització de l'economia local, tot identificant tabús i comportaments desfavorables al projecte. Les activitats tindran el suport de les autoritats locals, que sensibilitzaran la població.