SAN - Sanitat

MILLORA DE LA DISPONIBILITAT I L’ACCÉS AL SISTEMA DE SALUT DE LA COMUNA DE DABO, REGIÓ DE KOLDA

Número:
3825
Estat:
En curs
Beneficiari:
PGE - Població general
País:
SENEGAL
Continent:
ÀFRICA
Àrea geogràfica:
ÀFRICA
Import del projecte:
62.530,62
Entitat executora:
ASSOCIACIÓ PROJECTE TABASSAYE
Any d'aprovació:
2023
SINOPSI:

El projecte té com a objectiu general contribuir en la promoció de la cobertura sanitària universal, particularment l'accés als serveis bàsics de salut essencial de qualitat per a tothom al Senegal i com a Objectiu Específic millora de la disponibilitat i l'accés al sistema de salut de la comuna de Dabo. El projecte es realitzarà a la comuna de Dabo, a la regió de Kolda. 

La zona es caracteritza per tenir una economia dèbil basada en un sector agrícola tradicional de subsistència emmarcat en un quadre social patriarcal jeràrquic, amb rols de gènere molt marcats. A la zona, la situació sanitària és precària: el Dispensari de Dabo és el principal proveïdor d'aquest servei bàsic per més de 20 poblacions. Les infraestructures son deficitàries, com també la gestió i la formació del personal són insuficients, la qual cosa produeix problemes d'accés a la sanitat a la població de la comuna i d'altres que provenen de regions properes com Guinea Bissau.

La proposta s'ha estructurat a partir de les propostes de la ciutadania (titulars de drets), les institucions relacionades amb la sanitat (titulars de responsabilitat) i les autoritats locals (titulars d'obligació). Se'n beneficiaran aproximadament 14.000 persones (48,8% dones) de la comuna de Dabo i rodalia.

Els resultats esperats són: 

- R1. Millora del servei i gestió del dispensari de salut de Dabo.
- R2. Millora de la capacitat del personal sanitari i no sanitari del dispensari de salut de Dabo. 
- R3.Sensibilitzada la població per promoure la gestió eficient dels serveis sanitaris.
- R4 inscripció de (part de) la població a la Mútua de salut local.

Les accions previstes pivoten sobre diferents eixos: 

- Reforma i actualització de les instal·lacions de la Poste.
- Aportació de maquinària i mobiliari.
- Formació i capacitació del personal de la Poste. 
- Sensibilització de la població, copagament en la inscripció a la Mútua de salut local a (part de) la població.

Durant tot el projecte es farà un seguiment de les accions proposades, també com intercanvis d'opinions amb els diferents actors involucrats. El projecte s'alinea amb el pla de desenvolupament comunal i està avalat per les autoritats locals i els titulars de drets.