DLO - Desenvolupament local

JUSTA TRAMA: ECONOMIA SOCIAL I SOSTENIBLE

Número:
3289
Estat:
En curs
Beneficiari:
CAM - Camperols i població rural
País:
BRASIL
Àrea geogràfica:
AMÈRICA DEL SUD
Import del projecte:
80.000,00 Euros
Aportació del Fons:
6.000,00 Euros
Entitat executora:
ASSOCIACIÓ GARRAFCOOPERA
SINOPSI:

El projecte pretén promoure el desenvolupament local i nacional mitjançant l'enfortiment dels projectes d'emprenedoria col·lectiva de la cadena productiva Justa Trama, amb la finalitat d'aconseguir una millora subjectiva en la qualitat i el benestar de les persones beneficiàries directes, que són les que treballen per la producció de la cadena, per a les seves famílies (unes 1.800 persones) i, en conseqüència de les poblacions locals per l'augment de generació de riquesa que el projecte ja està produint. En aquest context, perquè que la Justa Trama pugui ser totalment autosostenible econòmicament encara falten anys, per la qual cosa el projecte preveu un acompanyament per tal de general aquest augment de renda i la millora dels processos de gestió i comercialització de la producció.En anys anteriors ja s'ha aconseguit estabilitzar la Justa Trama pel que fa la millora de la gestió i la , qualitat de producció, el disseny i l'extensió del mercat laboral. Actualment es preveu contribuir per: - Fer les inversions necessàries en maquinària nova i petites infraestructures de l'edifici central de producció i comercialització i en els altres edificis de la cadena.- Sostenir econòmicament tres o quatre llocs de treball a temps complet o parcial fins que la generació de renda de la pròpia cadena faci innecessari el suport. - Millorar el procés de gestió i de comercialització dels productes, obrint nous llocs de venda i nous mercats en els propis punts de producció de cotó i de la seva recol·lecció.- Donar suport econòmic a les accions de comunicació per a la comercialització de productes i reafirmació de la Justa Trama.