SEN - Sensibilitzacio

JORNADA DE REFLEXIÓ I SENSIBILITZACIÓ SOBRE DISCAPACITAT I SALUT MENTAL EN L'ÀMBIT DE LA COOPERACIÓ AL DESENVOLUPAMENT

Número:
3299
Estat:
En curs
Beneficiari:
CTP - Col·lectius tècnics o professionals
País:
CATALUNYA
Continent:
EUROPA
Àrea geogràfica:
EUROPA
Import del projecte:
25.800,00
Aportació del Fons:
25.800,00
Entitat executora:
FONS CATALÀ DE COOPERACIÓ AL DESENVOLUPAMENT
Any d'aprovació:
2019
SINOPSI:

L'àmbit de la salut pública ha estat un dels eixos menys prioritzats, de manera generalitzada i durant molt de temps, des de la cooperació local, amb el benentès que aquesta depèn bàsicament de programes impulsats des de les institucions estatals i que ultrapassa el nostre espai d'actuació. De fet, les institucions locals del Sud (alcaldies o mancomunitats de municipis) no acostumen a tenir competències directes sobre el tema, i o bé aquest es gestiona territorialment des de sistemes locals descentralitzats impulsats pels propis estats, o bé són associacions ciutadanes que promouen la visibilitat dels temes de salut.

Malgrat això, en el cas de Centreamèrica ja fa diversos anys que han coincidit en el temps i l'espai un petit grup de projectes amb suport d'ajuntaments i entitats catalanes que han centrat els seus objectius en l'àmbit de la salut mental (entesa en un sentit ampli i incloent) i en l'atenció directa sobre persones amb discapacitat, especialment motriu. Però ambdós aspectes estan íntimament relacionats, ja que aquest sector requereix, a més dels aparells de mobilitat i ortopèdia adients, una atenció psicològica i terapèutica de llarg abast.

En un inici aquests projectes no tenien cap tipus de relació entre si, ja que van ser aprovats  de manera independent i cadascun amb objectius i resultats diversos. Però la coincidència d'estar inserits en el territori centreamericà (bàsicament Nicaragua i Guatemala) ha possibilitat la posada en marxa d'un treball d'interrelació i d'intercanvi d'experiències molt positiu, que és la base i el punt d'arrencada per plantejar una estratègia més elaborada i de llarg termini.

El projecte planteja celebrar unes Jornades de reflexió i sensibilització dirigides a les institucions públiques catalanes i entitats privades que treballen aquests temes, amb convidats de països amb qui ja desenvolupem accions en aquesta línia. Es proposen dos dies de taules rodones i conferències a celebrar a Girona i Mataró pels dies 23 i 24 d'octubre de 2019. A més de la part teòrica i les experiències de treball, es plantejarà elaborar un manifest sobre el treball transversal en atenció a les diverses formes de discapacitat i presentar un ambiciós projecte de creació d'una xarxa centreamericana de distribució i comercialització de components de cadires de rodes i material d'incontinència, gestionat per les pròpies organitzacions de persones amb discapacitat.