SEN - Sensibilitzacio

JORNADA DE REFLEXIÓ, BALANÇ I RENDICIÓ DE COMPTES SOBRE ELS PROJECTES EXECUTATS I LES ENTITATS IMPLICADES EN LA CAMPANYA MÓN LOCAL REFUGI

Número:
3304
Estat:
Tancat
Beneficiari:
AUT - Autoritats locals
País:
CATALUNYA
Import del projecte:
23.368,53 Euros
Aportació del Fons:
23.368,53 Euros
Entitat executora:
FONS CATALÀ DE COOPERACIÓ AL DESENVOLUPAMENT
SINOPSI:

El Fons Català de Cooperació al Desenvolupament organitza una jornada per fer un balanç de la campanya Món Local Refugi posada en marxa el setembre de 2015 amb el suport de més de 300 ajuntaments, ens supramunicipals i campanyes ciutadanes, per acompanyar la resposta a la crisi de les persones refugiades en clau local. La jornada tindrà lloc a la Sala d'Actes de l'edifici de la seu del FONS CATALÀ (Rambla Santa Mónica, 10, 1a planta, Barcelona) el proper dimecres 13 de març de 2019, de les 9:30h a 19:30h. La campanya Món Local Refugi vol reflexionar i posar de relleu el rol i el compromís dels municipis catalans en la gestió de la crisi política de les persones refugiades. Alhora pretén, en un exercici de transparència cap a la ciutadania, rendir comptes als ajuntaments i als ens supramunicipals que han donat suport a la campanya, sobre les intervencions humanitàries realitzades fins a dia d'avui en matèria de refugi i identificar les accions futures. La campanya se situa en un escenari europeu d'incompliment dels compromisos d'acollida i vulneració flagrant dels drets humans de les persones que fugen. Aquests escenaris situen la crisi com un fenomen de llarga durada amb conseqüències dramàtiques per a milions de persones desplaçades de manera forçada amb necessitats de protecció i ajut humanitari urgent.Meritxell Budó, alcaldessa de la Garriga i presidenta del Fons Català, donarà el tret de sortida a la jornada amb una ponència inaugural que anirà acompanyada d'un breu balanç sobre la destinació dels recursos gestionats i vehiculats a través del Fons Català. A partir d'aquest moment, la jornada s'estructurarà al voltant de quatre taules rodones, totes encapçalades per la ponència d'una persona experta que dibuixarà el marc teòric i la cartografia actual de la crisi del refugi. La primera taula del matí estarà dedicada a l'acollida de les persones refugiades a Catalunya. Les persones que hi participaran seran representants del món local i de la societat civil organitzada i implicada en la gestió del procés d'acollida a casa nostra. Farem èmfasi en els eixos de: llengua, ocupació i habitatge com a factors d'integració. A la segona taula, presentarem les intervencions que diverses entitats han dut a terme en les tres grans rutes de fugida: la frontera sud, la ruta central i la ruta oriental. Es tractaran fonamentalment tres eixos temàtics: ajut d'urgència, salvament marítim i suport jurídic. A la tarda es duran a terme dues taules més. La tercera continuarà dedicada a la fugida, i es presentaran intervencions realitzades per entitats que estan treballant a països de primera acollida (el Líban, Jordània i el Marroc). Reflexionarem sobre la resposta en els àmbits de la salut, el suport emocional, la violència basada en gènere, l'educació i l'ocupació. La darrera taula rodona tractarà sobre els projectes de sensibilització, educació per la pau i incidència política realitzats per entitats a casa nostra i a Europa, també com les mocions de suport a l'acollida de població refugiada víctima dels conflictes armats a la mediterrània promogudes des del món local.