DRH - DDHH, dels pobles i democràcia

GOVERNANÇA MIGRATÒRIA I DRETS HUMANS I RETORN DE LES PERSONES SENEGALESES 2022

Número:
3744
Estat:
En curs
Beneficiari:
DON - Dones
País:
SENEGAL
Continent:
ÀFRICA
Àrea geogràfica:
ÀFRICA
Import del projecte:
27.555,00
Aportació del Fons:
17.175,00
Entitat executora:
ASSOCIACIÓ INSTITUT DE LES DESIGUALTATS
Any d'aprovació:
2022
SINOPSI:

El projecte, continuïtat del P3600, és una segona fase en la qual es pretén promoure les capacitats i les oportunitats productives de les dones que tornen de la immigració.
 
Els primers passos per a l'establiment d'un sistema d'acollida i reinserció permetran que les dones i les nenes que tornen de la migració trobin suport social i psicològic, alhora que es beneficiïn de la creació de capacitats per garantir una millor reinserció al grup social.
 
Es durà a terme l'habilitació d'uns espais del Fòrum Social PAEDD per a la implementació de l'acollida, la cura i l'escolta d'aquestes dones.
 
Es promourà la sensibilització de la població a través d'emissions radiofòniques per reduir les violències que pateixen i les vulneracions de drets humans. Posteriorment, se les capacitarà en drets de la dona, reintegració social i desenvolupament d'activitats de generació d'ingressos. 
 
Els tallers de formació i capacitació permetran a les dones migrants sortir de la precarietat social i avançar cap a l'autonomia financera, ja que en la majoria dels casos es troben en situacions econòmiques precàries. Les activitats formatives se centraran en el desenvolupament personal, lideratge, drets de les dones, emprenedoria, transformació i comercialització de productes de proximitat, etc.
 
A més, s'involucrarà els líders comunals en la defensa dels drets de les dones retornades, en la necessitat de treballar per la seva no discriminació. 
 
Alhora, es faran unes jornades d'intercanvi amb dones immigrants i organitzacions de defensa de la dona a Catalunya, que se celebraran a Cerdanyola del Vallès.