EME - Ajuda d´emergència-ajut humanitari

GOVERNABILITAT I DESENVOLUPAMENT LOCAL A SRI LANKA (ART GOLD SRI LANKA)

Número:
1470
Estat:
Tancat
Beneficiari:
PGE - Població general
Àrea geogràfica:
ÀSIA
Import del projecte:
4.916.772,44 Euros
Aportació del Fons:
500.000,00 Euros
Entitat executora:
PNUD / UNDP - Roma
SINOPSI:

Els objectius generals del programa són contribuir al suport de la fase de rehabilitació de l'estructura social, econòmica i institucional de Sri Lanka mitjançant una estratègia regional de desenvolupament humà com a mitjà per lligar reconstrucció amb desenvolupament i promoure el diàleg social i l'estabilitat després de l'emergència del tsunami. El projecte també és un instrument eficaç per articular polítiques nacionals amb pràctiques locals en el camp de la governabilitat i el desenvolupament local, així com per a una descentralització més efectiva. Amb la finalitat de ser coherents amb els objectius de desenvolupament, ART GOLD Sri Lanka serà executat mitjançant un enfocament a múltiples nivells, que desenvoluparà simultàniament activitats en l'àmbit local, nacional i internacional.

Campanyes relacionades: