SEN - Sensibilitzacio

FICAC - FESTIVAL ITINERANT DE CINEMES AFRICANS DE CATALUNYA

Número:
3696
Estat:
En curs
Beneficiari:
PGE - Població general
País:
CATALUNYA
Continent:
EUROPA
Àrea geogràfica:
EUROPA
Import del projecte:
32.427,43
Aportació del Fons:
32.427,43
Entitat executora:
FONS CATALÀ DE COOPERACIÓ AL DESENVOLUPAMENT
Any d'aprovació:
2022
SINOPSI:

El cinema de ficció i documental, com a producte cultural, és una eina ideal per a la difusió de valors i de coneixement en les societats contemporànies on el consum dels materials audiovisuals està creixent de forma exponencial.

Conscients d'aquesta realitat, des de l'any 2017 un grup d'entitats africanistes (Wiriko, Africaye, Cehda i el Centre d'Estudis Africans i Interculturals de Barcelona) varen forjar el Festival Internacional de Cinemes Africans de Barcelona (FICAB) que s'ha anat celebrant entre 2018 i 2021. Després de diverses edicions a la ciutat de Barcelona, s'ha plantejat esdevenir un festival de país amb projeccions itinerants a diversos municipis catalans amb la col·laboració del Fons Català.

El FICAC neix, d'una banda, de la necessitat de corregir el gran buit cultural existent a Catalunya en relació a les cultures africanes. D'altra banda, busca també apropar a la població les realitats actuals del continent africà i crear un espai privilegiat per donar a conèixer els canvis socials i polítics que s'hi viuen, revisar-ne la història i donar a conèixer l'eclosió artística i estètica que s'hi està experimentant, sempre prioritzant la qualitat cinematogràfica dels títols.

En un context europeu on afloren i es refermen els relats xenòfobs i racistes i els discursos polítics que contribueixen a exacerbar les diferències socials, culturals i econòmiques, el FICAC vol posicionar-se com una eina fonamental per reforçar la cohesió social i crear ponts d'entesa i reflexió, tambe com per generar sinèrgies, a través de la cultura i del cinema, amb el continent africà i també amb la seva diàspora. 

El FICAC no pretén convertir-se en un festival més, sinó en una plataforma d'entreteniment i divulgació que, a través del cinema, revifi aquesta vella màxima que subratlla que la cultura serveix per modelar les consciències i impulsar el canvi social.

El projecte consisteix en l'oferta d'un seguit de pel·lícules i documentals produïts per cineastes africans/es i afrodescendents en tres eixos temàtics:

1. Migracions: el repte de la representació positiva de la migració
2. Memòries colonials i postcolonials: revisitar el nostre passat per habitar el present
3. Àfrica és nom de dona: mirades cinematogràfiques amb perspectiva de gènere

A partir d'aquests eixos els ajuntaments interessats que participin en el grup motor podran seleccionar dues propostes audiovisuals de cada eix per oferir a la població del seu municipi, en el marc de jornades específiques i en els espais que considerin més apropiats (cinema a la fresca, sales de cinema, biblioteques municipals, etc.).

Les projeccions podran anar acompanyades de debats/cinefòrums i d'una oferta d'activitats paral·leles al voltant de les cultures africanes i afrodescendents que es poden oferir des de Cinemàfriques i el Fons Català.