EDU - Educació i Formació

FEEDING MIND. PROJECTE PER GARANTIR L’EDUCACIÓ DIGITAL D’INFANTS I JOVES A GHANA

Número:
3809
Estat:
En curs
Beneficiari:
INF - Infants
País:
GHANA
Continent:
ÀFRICA
Àrea geogràfica:
ÀFRICA
Import del projecte:
50.803,20
Aportació del Fons:
19.638,44
Entitat executora:
ASSOCIACIÓ NASCO FOUNDATION
Any d'aprovació:
2022
SINOPSI:

El projecte pretén abordar dues problemàtiques correlacionades que afecten la població local de les regions de Savannah i East Bono a Ghana: la manca d'oportunitats per a la població jove, com a titulars de drets, i els conseqüents riscos de migració irregular.
 
Ghana és un país amb un 24'2% de la població sota el llindar de la pobresa. A més, menys d'un 50% dels joves acaben la secundària, l'analfabetisme és extremadament elevat i l'accés a la informació escàs, amb menys d'un 20% de la població que utilitza internet en un país que s'erigeix com un èxit tecnològic.
 
Malgrat que el Govern de Ghana i les escoles compten amb l'assignatura d'informàtica en el curriculum vitae, a efectes pràctics, la gran majoria de les escoles no han pogut desenvolupar-la funcionalment per l'absència de recursos necessaris.
 
NASCO fa 10 anys que materialitza l'interès nacional de promoure la formació tecnològica a les escoles amb instal·lació d'internet, subministrament d'ordinadors i mestres formats. El projecte "Educació Digital" consisteix en una xarxa d'aules informàtiques a la zona nord de Ghana que proporciona a milers de nens i nenes la formació i la informació necessàries per a l'adquisició de coneixements d'informàtica, el desenvolupament de les seves habilitats i talents i l'eventual accés a llocs d'ocupació dignes sense necessitat de migrar. En aquest sentit, s'han habilitat ja 14 aules informàtiques i més de 20.000 alumnes n'han pogut fer ús. 
 
A través de les accions del projecte es vol consolidar l'estructura de les 14 aules digitals ja en funcionament que necessiten connexió a internet, manteniment bàsic i contractació de professorat qualificat per a les formacions digitals. 
 
Amb l'execució del projecte s'esperen els resultats següents:
 
- R1. Enfortides les capacitats de 3.500 infants i joves a les regions de Savannah i East Bono (Ghana) a través de formacions digitals en TIC a 14 aules informàtiques.
- R2. Millorat l'accés a un treball qualificat per a 20 joves a través del programa de formacions professionals de l'àmbit de les TIC al BootCamp de Nasco Tech.