EDU - Educació i Formació

FASE FINAL AMPLIACIÓ DE L’ESCOLA INTERNACIONAL INNOVA (ANTIGA ESCOLA TALLER DE BISSALANCA)

Número:
3807
Estat:
En curs
Beneficiari:
JOV -Joves
País:
GUINEA BISSAU
Continent:
ÀFRICA
Àrea geogràfica:
ÀFRICA
Import del projecte:
57.557,36
Aportació del Fons:
20.450,00
Entitat executora:
FUNDACIÓN PRIVADA DR. IVÁN MAÑERO
Any d'aprovació:
2022
SINOPSI:

El projecte, que és la continuïtat del P3492, s'emmarca dins el programa d'Atenció a la Infància Desafavorida i en Risc d'Exclusió Social de Guinea Bissau que la Fundació Dr. Ivan Mañero desenvolupa en aquest país des del 2007, que pretén contribuir a la millora de l'accés a l'educació primària, especialment dels infants que viuen en la pobresa extrema, així com a l'erradicació de la pobresa a través de la formació de joves i dones. 
 
L'Escola Internacional Innova està ubicada en un edifici construït per l'ONG AMIC i la Fundació Dr. Ivan Mañero en uns terrenys de la contrapart local, ASOCE. El curs 2019-2020 es va obrir a la comunitat i s'ofereix una educació primària de qualitat a partir d'un sistema educatiu basat en el desenvolupament competencial i transversal. Des del primer curs, quan 46 infants de la comunitat van tenir accés a l'educació i a un àpat nutritiu diari, fins avui, ha anat creixent i ja hi ha uns 140 nenes i nens de 6 a 11 anys a les nostres (de 1r a 5è de primària), més 11 treballadors/es (professors, auxiliar, administratius i personal de neteja).
 
Actualment, l'edifici disposa de quatre aules totalment equipades, una cuina-laboratori, un despatx i un magatzem. L'escola té tots els permisos i el suport del Ministeri d'Educació de Guinea Bissau, com també del Consell Local (òrgan que gestiona l'escola, on hi ha representats pares i mares d'alumnes, alumnes, entitats col·laboradores i personal docent del centre). 
 
El projecte educatiu es basa en l'ensenyament competencial i manipulatiu i no en l'escolarització tradicional, la qual cosa fa que els nens/es assoleixin uns coneixements sòlids. Aquest model, però, requereix la formació específica del professorat, ja que el nivell pedagògic dels mestres de Guinea Bissau és molt precari i el coneixement conceptual molt baix. Per això, juntament amb l'escolarització dels menors, es porta a terme una intensa formació del professorat i Dels auxiliars del centre. També s'ha creat material didàctic específic.
 
Com a conseqüència de l'èxit de la preinscripció i matriculació d'alumnes en aquests quatre cursos, i tenint en compte les necessitats expressades per mares i pares de la població de Bisselanca, el projecte preveu la construcció d'un nou centre que pugui cobrir les necessitats de la comunitat quant a l'educació dels infants i quant a la formació i capacitació de les seves dones i joves. Per a aquesta fase s'ha previst:
 
- Construir un nou edifici de 432 m2, que disposarà de quatre aules, una sala polivalent, la secretaria, la cuina i els banys per als alumnes i professors.
- Equipar les aules amb taules, cadires, pissarres i tot el material necessari per començar les classes.
 
Les obres que resten per acabar l'escola es faran a partir del novembre, quan comença l'època seca al país, i es preveu que durant el curs 2023-2024 es disposi d'unes instal·lacions adequades i preparades per acollir infants de 1r a 9è de primària, un total de 25 alumnes per grup classe. Unes aules que també s'obriran tant als joves, com a les dones de la comunitat per a cursos d'alfabetització i capacitació. Es comptarà amb uns 20 professionals (professors, ajudants d'aula, administratius i personal de neteja).
 
Els objectius d'aquest projecte, s'engloben dins dels Objectius de Desenvolupament Sostenible, impulsat per les Nacions Unides que, en matèria d'educació, estableixen garantir una educació inclusiva i de qualitat per a tots els infants.